Yuri Ivanov – Rytmodynamika

Na podstawie: RHYTHMODYNAMICS

 1. Elementy
 2. Interferencja
 3. Podstawy samoorganizacji
 4. Ruch
 5. Siła, grawitacja
 6. Suplement
  • 1. Opinie naukowców na temat rytmodynamiki
  • 2. Nauka: prywatyzacja prawdy
  • 3. Liczba wymiarów przestrzeni
  • 4. Ekspansja przestrzeni i efekt Alicji
  • 5. Porównanie wzorów rytmodynamiki z klasycznymi
  • 6. Akcja bez reakcji
  • 7. Rytmodynamika i mechanika wibracji
  • 8. Naprężenia fazowo-częstotliwościowe a metryki przestrzeni
  • 9. Czarne dziury (interpretacja fazowo-częstotliwościowa)
  • 10. O prawie harmonii fazowej Louisa de Broglie
  • 11. Miejsce rytmodynamiki w fizyce

Dodatek: geometria rytmodynamiki