Gabriel LaFreniere – materia składa się z fal

 1. Materia składa się z fal
 2. Elektron
 3. Fale Iwanowa
 4. Sferyczna fala stojąca
 5. Efekt Dopplera
 6. Eter
 7. Interferometr Michelsona
 8. Przekształcenia Lorentza
 9. Skaner czasu
 10. Względność Lorentza cz. 1
 11. Względność Lorentza cz. 2
 12. Relatywistyczny Wielki Wybuch
 13. Przesunięcie fazy elektronu
 14. Mechanika falowa
 15. Pola elektrostatyczne
 16. Siły jądrowe
 17. Masa aktywna i reaktywna
 18. Siła elektrostatyczna
 19. Pola siły
 20. Dynamika pól siły
 21. Pola magnetyczne
 22. Grawitacja
 23. Światło
 24. Kwarki
 25. Protony
 26. Atomy
 27. Chemia
 28. Teoria falowa
 29. Postulaty teorii falowej
 30. Teoria ewolucji
 31. Błędy do poprawy
 32. Dowody i doświadczenia
 33. Zasada Huygensa
 34. Wniosek