Pola magnetyczne

Elektron, umieszczony bardzo blisko protonu lub pozytronu o fazie przesuniętej o λ/4. Zauważmy jednokierunkowe fale, odpowiedzialne za pole magnetyczne.

Bieguny magnetyczne są odbiornikami i emiterami

Zgodnie z mechaniką falową, fale biegnące w tym samym kierunku dodają się konstruktywnie lub destruktywnie, ale nigdy nie tworzą fal stojących. Z kolei fale biegnące w przeciwnych kierunkach znoszą się; zawsze tworzą fale stojące. Jeśli pozycja cząstek jest odwrócona, dwa dwubiegunowe układy (jak ten pokazany powyżej) produkują więcej osiowych układów fal stojących pomiędzy nimi, a więc dodatkowe magnetyczne pola siły. Z drugiej strony, dwa identyczne układy nie stworzą żadnego pola siły. Tłumaczy to północny i południowy biegun magnetyczny.

Pole siły jest wzmacniane przez fale eteru. Wynikowa energia jest wypromieniowywana tylko wzdłuż osi, ponieważ składowe fale Huygensa są nie w fazie dla dowolnego poprzecznego kierunku, zgodnie z zasadą Huygensa.

W konsekwencji dowolny układ magnetyczny, emitujący fale ku drugiemu, symetrycznemu układowi, będzie go odpychał na skutek ciśnienia radiacyjnego. Tym niemniej, dwa przeciwne bieguny (północny vs południowy lub na odwrót) stworzą raczej efekt przyciągania.

Dwa przesunięte układy hiperboloid produkują dobrze znane magnetyczne linie siły

Dwa koncentryczne układy fal sferycznych produkują interferencje hiperboloid i koncentrycznych elipsoid. Zaniedbując elipsoidy, można nałożyć na siebie dwa zestawy hiperboloid:

Dwa sferyczne centra falowe tworzą hiperboloidę.

Dwa lub więcej układów hiperboloid tworzy pole magnetyczne.

Trzy emitery (lub więcej) w regularnych odstępach również tworzą skomplikowane magnetyczne linie siły.

Siła Lorentza

Animowany diagram poniżej pokazuje te same jednokierunkowe fale (biegnące w górę), utworzone przez 2 elektrony i 2 protony. Również widać tu bardzo szczególny wzór falowy, falujący na hiperboloidach:

W standardowym wzorze hiperboloid powstają siły Lorentza. Pozytrony lub elektrony, poruszające się w każdej prostopadłej płaszczyźnie muszą stale zmieniać kierunek.

Mechanizm siły Lorentza jest bardziej skomplikowany, niż się można spodziewać, ponieważ fale elektronu tworzą dodatkowe pole siły pośród już istniejącego i złożonego pola siły. Nie da się tego raczej prosto wyjaśnić, dopóki nie wyjaśni się wszystkich innych prostszych zjawisk magnetycznych.

Pola magnetyczne okazują się raczej skomplikowanymi zjawiskami, lecz wciąż można je wyjaśnić sferycznymi falami stojącymi. Co więcej, muszą być obecne zarówno elektrony, jak i protony, a podróżujące właściwości dla pola magnetycznego są zdecydowanie wykluczone. Oznacza to, że fale radiowe i światło nie mogą być zbudowane z pól magnetycznych (oraz elektrycznych), biegnących z prędkością światła.

Fale elektromagnetyczne i równania Maxwella

Okazuje się, że tak zwane fale elektromagnetyczne nie istnieją. Światło i fale radiowe są regularnymi falami biegnącymi, które jednak mogą wzbudzać pola elektryczne oraz magnetyczne w materii.

Oznacza to również, że równania Maxwella tłumaczą po prostu, jak pola elektryczne i magnetyczne zachowują się wokół dowolnego materialnego urządzenia, jak np anteny. Nie mogą one istnieć w próżni, z dala od materii.


Gabriel LaFreniere

Bois-des-Filion in Québec.

W Internecie od września 2002. Ostatnia aktualizacja – październik 2008.


Przetłumaczono z http://matterwaves.info/sa_magnetic.htm

Kopie:

http://rhythmodynamics.com/Gabriel_LaFreniere/sa_magnetic.htm

http://www.mysearch.org.uk/websiteX/html/20%20Magnetic%20fields.htm

6 komentarzy

  1. CYTATY://Oznacza to, że fale radiowe i światło nie mogą być zbudowane z pól magnetycznych (oraz elektrycznych), biegnących z prędkością światła.Fale elektromagnetyczne i równania MaxwellaOkazuje się, że tak zwane fale elektromagnetyczne nie istnieją. Światło i fale radiowe są regularnymi falami biegnącymi, które jednak mogą wzbudzać pola elektryczne oraz magnetyczne w materii.Oznacza to również, że równania Maxwella tłumaczą po prostu, jak pola elektryczne i magnetyczne zachowują się wokół dowolnego materialnego urządzenia, jak np anteny. Nie mogą one istnieć w próżni, z dala od materii.///KONIEC CYTATÓW.Same bzdury. Fale elektromagnetyczne gdyby nie niosły ze sobą potencjału elektrycznego to nie mogły by wzbudzać w materii pola elektrycznego. Widzę, że dorwałeś temat i na siłę lansujesz teorię jakoby to jakiś wyimaginowany eter falował i drgał pod wpływem emisji tego czegoś z materii co ma nie być falę elektryczną i magnetyczną.A te wszystkie animacje tak się mają do rzeczywistości i zachowania fal jak …. nawet nie mam pomysłu do czego to porównać.Nikt nie bierze pod uwagę, że w ogóle fale emitowane z materii mogą mieć charakter ciągły, stały, ale posiadać właściwości falowe. I nie pisz mi, że się nie znam bo to prawda, ale na tyle ile się znam wystarczy by w powyższym tekście dostrzec bzdury i pomieszanie z poplątaniem.

  2. \”Fale elektromagnetyczne gdyby nie niosły ze sobą potencjału elektrycznego to nie mogły by wzbudzać w materii pola elektrycznego. Widzę, że dorwałeś temat i na siłę lansujesz teorię jakoby to jakiś wyimaginowany eter falował i drgał pod wpływem emisji tego czegoś z materii co ma nie być falę elektryczną i magnetyczną.\”\”Nie lansuję, tylko ją tłumaczę. I wszystko to jest tylko kwestią punktu widzenia. Weź wrzuć na luz, bo się spinasz, jakby chodziło o zbawienie świata. A twoja teoria to na razie jeżeli nie bzdury, to w każdym razie rzeczy, których nawet czytelnie i spójnie nie potrafisz wytłumaczyć. Autor ww tekstu w przeciwieństwie do ciebie opanował tą podstawową umiejętność.

  3. No ok nie lansujesz tylko tłumaczysz, ale jak widzę całkowicie bezkrytycznie. Krzysiek Rogala gdy mu się zarzuca lansowanie teorii istnienia Reptylian i zmiennokształtnych przybyszy z innych wymiarów głoszonych przez Icka też tak odpowiada, że on tylko tłumaczy.Tylko, że w przypadku jego tłumaczeń materiałów Icka powstaje dezinformacja w temacie i na temat kosmitów czy jak kto woli obcych, a w przypadku Twoich tłumaczeń opracowań Gabriel LaFreniere poniekąd również z tą różnica, że te mogą być inspiracją do wyciągania wniosków jak nie jest i nie było, albo częściowo te materiały mogą uzupełniać już istniejące teorie, ale nie stanowić jedynego możliwego modelu.Gabriel LaFreniere zdaje się jednak pisać w stylu całkowitego przekonania o swych racjach dot plazmy i budowy elektrycznej wszechświata tak samo jak Icek o swych Reptalianach. Na siłę wpasowuje w swój elektryczny model wszystko co widać i czego nie widać nie biorąc pod uwagę całej masy elementów o jakich ja to tu to w innym temacie podpowiadam. Co więcej Gabriel LaFreniere nie potrafi łączyć wielu elementów w jakiś ciąg składowych zależności tylko opiera swój model na jednym założeniu bez uwzględniania czynników innych natur wchodzących ze sobą w zależności. Nawet nie wyjaśnił skąd ta elektryczność we wszechświecie się bierze? Ja to zrobiłem w jednym z Twoich blogów na przykładzie dwóch atomów, dwóch planet i td. A energia ma różne postaci i o tym ciągle piszę u Ciebie na blogach w komentarzach próbując własnie wskazać, że to fale em są jej nośnikiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *