Pola magnetyczne

Elektron, umieszczony bardzo blisko protonu lub pozytronu o fazie przesuniętej o λ/4. Zauważmy jednokierunkowe fale, odpowiedzialne za pole magnetyczne. Bieguny magnetyczne są odbiornikami i emiterami Zgodnie z mechaniką falową, fale biegnące w tym samym kierunku dodają się konstruktywnie lub destruktywnie, ale nigdy nie tworzą fal stojących. Z kolei fale biegnące w przeciwnych kierunkach znoszą się;… Czytaj dalej Pola magnetyczne