Atomy

Atom tlenu. Dwa stożki cienia są puste. Aczkolwiek puste mogą być aż cztery stożki, gdyż jeszcze dwa elektrony mogą znajdować się na wewnętrznej powłoce. Puste stożki mogą przechwycić dwa lub cztery elektrony z innych atomów, takich jak wodór czy węgiel.

Struktura falowa wyjaśnia wiele zjawisk, takich, jak efekt fotoelektryczny, wiązania chemiczne, prąd elektryczny, półprzewodnictwo, etc. Okazuje się, że proton emituje większość swojej energii wzdłuż osi 15 pół gluonowych. Pozostawia to 8 osi pomiędzy nimi, które są wolne od promieniowania, dając 8 stożków cienia, wyglądających jak poniżej:

Stożki cienia są zdolne do przechwycenia do 8 elektronów na zewnętrznej powłoce atomowej. Jeden lub dwa elektrony mogą należeć do dwóch takich układów, gdy przynajmniej dwa takie stożki się nałożą. To wyjaśnia wiązania chemiczne.

Chemia.

Lepsze zrozumienie falowego diagramu protonu znacznie ułatwi zrozumienie chemii.

Z powodu modelu atomu Bohra, naukowcy zawsze myśleli, że elektrony krążą wokół jądra. Chmury elektronowe mechaniki kwantowej nie skierowały tego we właściwą stronę.

Dzisiaj jednak można łatwo zlokalizować właściwe miejsca, w których próbują znaleźć się elektrony. Jest to oczywisty efekt przyciągania między dwoma zjonizowanymi atomami, dodatnim i ujemnym. Elektron z atomu ujemnego będzie w oczywisty sposób próbował wypełnić czarny komin drugiego atomu. Wówczas dwa biorące w tym udział kominy zablokują się nawzajem, aby być tak blisko siebie, jak na to pozwala efekt oddziaływania.

Ponieważ owe kominy odpowiadają 8 wierzchołkom sześcianu, w ramach tego samego wiązania może istnieć do 4 połączeń. Powinno to dawać bardzo silne molekuły i struktury krystaliczne. Co więcej, na wewnętrznych powłokach znajdują się inne elektrony, i małe atomy mogą korzystać również z nich. Jest dobrze znanym faktem, że lekkie pierwiastki, takie jak wodór, chlor, sód, węgiel i tlen są szczególnie aktywne.

Wydaje się oczywiste, że wewnątrz molekuły spin elektronu zmienia się z jednego atomu do drugiego na tej samej osi. W przeciwnym przypadku pojawiłoby się pole magnetyczne. Sugeruje to, że można przeprowadzić dowolną reakcję chemiczną, lecz będzie trudnym do wybrania właściwego spinu.

Celem jest wybranie miejsc, gdzie elektrony najbardziej pasują. Tą drogą powinno być bardzo proste konstruowanie złożonych molekuł.

Będzie więcej.

Dzisiaj stwierdzam, że większość kawałków układanki poskładano razem.

Strona ta będzie zawierała znacznie więcej informacji atomach.


Gabriel LaFreniere

Bois-des-Filion in Québec.

W Internecie od września 2002. Ostatnio aktualizowane 17 października 2008.


Przetłumaczono z http://matterwaves.info/sa_atoms.htm

Kopie:

http://rhythmodynamics.com/Gabriel_LaFreniere/sa_atoms.htm

http://www.mysearch.org.uk/websiteX/html/25%20The%20Atom.htm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *