Chemia

Molekuła wody.

Stożki cienia.

Stożki cienia są miejscami, gdzie promieniowanie z molekuły jest mniejsze. Strefy te mogą przechwycić elektron.

Schemat promieniowania jądra (elektronu – pozytronu) jest podobny do wzoru emisji z dwóch anten w kwadraturze. Po prawej brakuje emisji wzdłuż osi. Aczkolwiek układ jądrowy z elektronów/pozytronów zbudowany jest z fal stojących.

Tutaj, co zaskakujące, zerowa emisja jest zastąpiona przez emisję dośrodkową:

Dwa układy fal stojących oscylujące w kwadraturze generują fale dośrodkowe, zatem efekt przyciągania. Jeśli oba spiny są nieobecne (?), występuje polaryzacja, wyjaśniając pole magnetyczne: bieguny północny i południowy. Elektron generuje pole magnetyczne, gdyż jest powiązany z pozytronem protonu. Pole magnetyczne jest znoszone, jeśli z drugiej strony znajduje się elektron o przeciwnym spinie.

Wiązanie jonowe: chlor (z lewej) zapożycza elektron z atomu sodu, który staje się dodatni. 8-elektronowa powłoka zewnętrzna jest po obu stronach zapełniona, zatem stożki cienia nie biorą udziału w wiązaniu. Zjawisko ma miejsce tylko dzięki sile Coulomba. Aczkolwiek siły Van der Waalsa mogą przemienić to wiązanie, dając kryształ soli.

Proste wiązanie. Jeden elektron może związać dwa atomy, musi być wówczas przechwycony przez dwa stożki cienia na raz. Aczkolwiek wiązanie kowalencyjne z dwoma elektronami, angażujące 4 stożki (poniżej) jest mocniejsze.

Wiązanie kowalencyjne

Wiązanie kowalencyjne: dwa atomy, zawierające dwa niesparowane elektrony (bez przeciwnych spinów), mogą je współdzielić. Możliwe są dwa kąty wiązania, w zależności od tego, czy drugi elektron jest po tej samej stronie, czy po przekątnej. Ta dwuosiowa struktura może działać jak zawias. Wskazuje to, że przekątne, niesparowane elektrony mogą łatwiej produkować gęściejsze molekuły.

Tlenek węgla. Atom tlenu (z lewej) jest nasycony, ale dwa niezajęte stożki cienia po lewej wciąż mogą przyłączyć więcej atomów. Na przykład dodatkowy atom tlenu dałby CO2, dwa atomy wodoru – formaldehyd etc.

Każda molekuła używa geometrii sześciennej

Molekuła wody. Atom wodoru jest w chemii wyjątkiem. Jego elektron nie musi być przechwycony przez stożek cienia. W każdym atomie dwa wewnętrzne elektrony są ulokowane po przeciwnych stronach jądra wewnątrz pola magnetycznego.


Gabriel LaFreniere

Bois-des-Filion in Québec.

W Internecie od września 2002. Ostatnio aktualizowane 17 października 2008.


Przetłumaczono z http://matterwaves.info/sa_chemistry.htm

Kopie:

http://rhythmodynamics.com/Gabriel_LaFreniere/sa_chemistry.htm

http://www.mysearch.org.uk/websiteX/html/26%20Chemistry_.htm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *