Atomy

Atom tlenu. Dwa stożki cienia są puste. Aczkolwiek puste mogą być aż cztery stożki, gdyż jeszcze dwa elektrony mogą znajdować się na wewnętrznej powłoce. Puste stożki mogą przechwycić dwa lub cztery elektrony z innych atomów, takich jak wodór czy węgiel. Struktura falowa wyjaśnia wiele zjawisk, takich, jak efekt fotoelektryczny, wiązania chemiczne, prąd elektryczny, półprzewodnictwo, etc.… Czytaj dalej Atomy