Fundamenty samo-organizacji

Samo-organizacja to sposób na istnienie świata. Ale co leży u jej podstaw, jaki proces ją zapewnia, jaki jest jej mechanizm?

Każda akcja w zrozumiały sposób wymaga energii. Porównując te energie, możemy mówić o pomiarze, ale jak dotąd nie dano odpowiedzi napytanie: czym jest energia, gdzie jest jej źródło i jakie są jego intencje?

3.01 Energia jako miara ruchu

Energia jest uniwersalną miara ruchu materii, czyli konkretnym wskaźnikiem pokazującym, jak bardzo ruchu w tym czy innym obiekcie w danym momencie, niezależnie od natury ruchu. Każdy przepływ w ośrodku falowym traktowany jest jako ruch.

3.02 Absolutne i względne aspekty energii

Postulaty współczesnej fizyki i teorie na nich oparte nie pozwalają na absolutne pojęcia: energia ruch, czas, układ odniesienia. W przeciwieństwie do tego, postulaty rytmodynamiki i geometrii falowej sugerują niemożliwość stworzenia przejrzystego obrazu świata bez nośnika konstrukcji w geometrii i ośrodka w rytmodynamice. Zaletą podejścia rytmodynamiki jest zdolność operowania zarówno na absolutnych, jak i względnych pojęciach. Na przykład, prędkość obiektu w ośrodku falowym jest absolutna, a prędkość między obiektami jest względna. To samo dotyczy energii: im większa jest prędkość obiektu, tym wyższa jest jego absolutna energia kinetyczna. Gdyby obok niego poruszał się inny obiekt, moglibyśmy mówić tylko o różnicy energii. W tym przypadku energia kinetyczna jest tylko względna. Należy wciąż pamiętać, że każda wielkość względna to różnica dwóch wielkości absolutnych. Na przykład, prędkość względna dwóch samolotów równa 100 km/h oznacza równanie V1V2 = 100 km/h, gdzie V1 i V2 są prędkościami samolotów względem powietrza (dla samolotów prędkość ta jest absolutna). Układ odniesienia powiązany z powietrzem jest absolutny dla samolotu, ale kiedy w nim siedzimy i wyglądamy na zewnątrz i nie widzimy żadnych zewnętrznych punktów orientacyjnych, nie możemy nic powiedzieć o prędkości samolotu. Może być dowolna.

Uważamy, że świat wokół nas istnieje w formie fal elektromagnetycznych. Nie możemy z żadną pewnością powiedzieć, że na tym poziomie organizacja jego zjawisk dokonuje się dzięki kontinuum, bardziej właściwe jest więc mówienie o fali elektromagnetycznej, jako najbliższej podstawie. Jest to podstawa, którą powinniśmy nazwać absolutnym układem odniesienia (AUO), gdyż pełni on rolę dla materii jak powietrze dla samolotu. Każdy ruch powinien wiec być traktowany jako mający miejsce w ośrodku elektromagnetycznym, względem układu odniesienia z nim powiązanym. Powstaje pytanie, jak określić swoją własną prędkość w ośrodku. Współczesny poziom rozwoju metod pomiarowych pozwala odpowiedzieć na to pytanie, które jest właściwie ograniczone do określenia prędkości światła w jednym kierunku.

Rytmodynamika traktuje energię jako pojemność. Może być ona potencjalna, ukryta w oczekiwaniu na właściwy moment lub też kinetyczna. Energia kinetyczna jest zawsze powiązana z ruchem, który w rytmodynamice dzieli się na względny i absolutny. Wiąże się to z istnieniem ośrodka falowego, który pełni rolę podstawy obiektów w nim obecnych. Jest z nim powiązany absolutny układ odniesienia.

Aby ujawnić sedno mechanizmu energii kinetycznej, czyli przemienić pojęcia energii w idee modelu na poziomie procesu, należy rozwiązać dwa podstawowe problemy:

  1. Ustalić proces, który inicjuje samo-organizowanie się podobnych elementów w obiekt.
  2. Ustalić parametry oraz ich zmiany w samo-organizacji ruchu obiektów.

Yuri M. Iwanow

Rytmodynamika – 3.01, 3.02

przetłumaczono z http://rhythmodynamics.com/rd_2007en.htm#organization

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *