Trzeci stan kwintesencji

Trzeci stan kwintesencji realizowany jest podczas swobodnego spadku w polu grawitacyjnym. To jedyny przypadek, gdy działająca siła, nadająca ciału przyspieszenie, nie spotyka się z bezwładną reakcją ciała. Jak to możliwe? Czy istnieje jakaś zewnętrzna siła , która powoduje przyspieszanie ciała?

Jeśli spojrzeć na spadek swobodny z punktu widzenia trybu ruchu w ośrodku falowym, wówczas należy zastosować następującą relację pomiędzy przyspieszeniem układu a przesunięciem fazy, zmieniającym się w czasie:

g=dVdt=cπdΔφdt=2cΔν
(4.05)
g=2cΔν
(4.06)

Odległość pomiędzy źródłami spadającego układu zmienia się zgodnie z relacją:

l=l01V2/c2

Il. 111. Jeśli układ o niezgodnych częstotliwościach jest powstrzymywany, powstaje pająko-podobny wzór interferencyjne. Dlatego zjawisko to nazywa się efektem pająka.

Pole grawitacyjne wywiera wpływ na parametry częstotliwości atomów, co wyjaśnia przyczynę swobodnego spadku. Niezgodność częstotliwości powoduje deformacje w wewnętrznych powiązaniach, co z kolei powoduje reakcję ciała w formie samonapędzania z przyspieszeniem. Gdyby nie było niezgodności w częstotliwościach, nie byłoby również reakcji na pole grawitacyjne.


Yuri N. Iwanow

Rytmodynamika – 4.07

Przetłumaczono z http://rhythmodynamics.com/rd_2007en.htm#4.07

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *