Specyfika modelowaina rytmodynamicznego

Założenia i konsekwencje: Każdy atom może być wyobrażony jako pulsujący oscylator o pewnej częstotliwości. W ciałach stałych, poruszających się w ośrodku falowym, ilość anty-węzłów fali stojącej pomiędzy atomami jest zawsze stała. Gdy ciało porusza się w ośrodku falowym, fale stojące się kurczą, powodując zmniejszanie się powiązań miedzy atomowych, a tym samym zmniejszanie wymiarów ciała. Do… Czytaj dalej Specyfika modelowaina rytmodynamicznego

Trzeci stan kwintesencji

Trzeci stan kwintesencji realizowany jest podczas swobodnego spadku w polu grawitacyjnym. To jedyny przypadek, gdy działająca siła, nadająca ciału przyspieszenie, nie spotyka się z bezwładną reakcją ciała. Jak to możliwe? Czy istnieje jakaś zewnętrzna siła , która powoduje przyspieszanie ciała? Jeśli spojrzeć na spadek swobodny z punktu widzenia trybu ruchu w ośrodku falowym, wówczas należy… Czytaj dalej Trzeci stan kwintesencji

Drugi stan kwintesencji

Jeżeli powstrzyma się od ruchu oscylatory z przesunięciem fazy miedzy nimi, spowoduje to deformacje pola falowego i przesunięcie węzłów względem oscylatorów. Il. 107. Im większe przesunięcie fazy, tym większe względne przesunięcie oscylatorów i węzłów. Węzły (dziury potencjału) odsuwają się od oscylatorów, podczas, gdy zmienione pole falowe wywiera siłę, zmuszają oscylatory do powrotu do węzłów. Gdy… Czytaj dalej Drugi stan kwintesencji

Pierwszy stan kwintesencji

Przeanalizujmy kwestię bliżej. Układ nieruchomych w ośrodku, zgodnych w fazie oscylatorów tworzy pole interferencyjne w strefach stabilnej równowagi w których znajdują się oscylatory. Wybierzmy układ dwóch oscylatorów jako przykład. Il. 104. Analogia eksperymentu Bjerkensa. Dwa sferyczne oscylatory (źródła falowe) zwisają na linach spuszczonych z łodzi w basenie. Oscylatory są pod kontrolą operatora, kierującego ich częstotliwością… Czytaj dalej Pierwszy stan kwintesencji

Trzy stany kwintesencji

Wspominaliśmy trzy tryby ruchu w przestrzeni, w których obiekt nie doświadcza wewnętrznego napięcia i nazwaliśmy je trzema stanami kwintesencji. Dla wewnętrznego obserwatora nie będą się one różnić między sobą, będzie mu więc trudno określić, w jakim trybie ruchu znajduje się obiekt. Przyzwyczailiśmy się, że zmiana trybu prędkości ciała manifestuje się w formia reakcji ciała na… Czytaj dalej Trzy stany kwintesencji

Natura siły poruszającej

Wiele powiedziano o ruchu ciał na skutek bezwładności, ale nie wspomniano jeszcze, co sprawia, że taki ruch jest możliwy. A taka przyczyna musi istnieć: inaczej każdy ruch może być traktowany jako niemal cud. W takim przypadku ruch powinien być traktowany nie jak proces fizyczny, ale daną przez Boga tajemnicę. Na przykład, Kartezjusz uważał, że ruch… Czytaj dalej Natura siły poruszającej

Ruch translacyjny

Ruch translacyjny jest jednym z rodzajów ruchu mechanicznego ciał w przestrzeni. Ruch taki może być jednostajny lub przyspieszony. Transfer jest bardziej precyzyjnym pojęciem, zawierającym takie pytania, jak to, co jest transferowane, skąd i dokąd, w czym i względem czego, w jakim rozumieniu i jakim kosztem, jak szybko i jaką drogą. Transfer może być absolutny, czyli… Czytaj dalej Ruch translacyjny

Ruch

Zrozumienie przyczyny ruchu jest zrozumieniem natury! Obecnie wszystkie podstawowe właściwości Natury są definiowane jako wewnętrzne, wrodzone, innymi słowy, procesy, w jakich zachodzą te własności, są uważane za pozostające poza ludzkim zrozumieniem. Dobrym przykładem jest krytyczna sytuacja eteru (1881-2007), która do tej pory nie została rozwiązana w sposób spójny, na skutek czego światłonośny ośrodek został po… Czytaj dalej Ruch

Modelowe spojrzenie na samo-napędzanie molekuł

Ze względu na swoje mikroskopijne rozmiary, nikt jeszcze nie widział struktury molekuły czy atomu. hipotetyczne schematy owych formacji oparte są na pośrednich, otrzymanych instrumentalnie obserwacji, przybliżających zarówno zachowanie, jak i właściwości atomów i molekuł. Jedną z takich właściwości jest samo-napędzanie. Przeanalizujmy owo samo-napędzanie na przykładzie molekuły wody. W normalnych warunkach można by przypuszczać, że kąt… Czytaj dalej Modelowe spojrzenie na samo-napędzanie molekuł