Przyczyna bezwładności wg Burkharda Heima

8.2. Przyczyna bezwładności Cząstka, zarówno naładowana elektrycznie, jak i neutralna, jest definiowana przez bezwładność jej masy. Ogólna teoria względności nie potrafi jednoznacznie wyjaśnić, czym jest bezwładność. Zgodnie z sugestią Ernsta Macha uważa się, że bezwładność obiektów materialnych tutaj na Ziemi jest indukowana przez sumę wszystkich gwiazd we wszechświecie. Zgodnie z tym, gwiazdy były powodem, dla… Czytaj dalej Przyczyna bezwładności wg Burkharda Heima

Masa aktywna i reaktywna

ar=1+β1−βSiły akcji i reakcji są nierówne, ponieważ powodują je fale ulegające efektowi Dopplera. Efekt Dopplera w długości fali wynosi 1 + β wstecz i 1 − β w przód. Stosunek sił akcji i reakcji oraz efektu Dopplera jest ten sam. Czynnik gamma: γ=11−β2 również można wydedukować z efektu Dopplera: γ = (a + r)/m. Przyrost… Czytaj dalej Masa aktywna i reaktywna

Trzy stany kwintesencji

Wspominaliśmy trzy tryby ruchu w przestrzeni, w których obiekt nie doświadcza wewnętrznego napięcia i nazwaliśmy je trzema stanami kwintesencji. Dla wewnętrznego obserwatora nie będą się one różnić między sobą, będzie mu więc trudno określić, w jakim trybie ruchu znajduje się obiekt. Przyzwyczailiśmy się, że zmiana trybu prędkości ciała manifestuje się w formia reakcji ciała na… Czytaj dalej Trzy stany kwintesencji

Ruch

Zrozumienie przyczyny ruchu jest zrozumieniem natury! Obecnie wszystkie podstawowe właściwości Natury są definiowane jako wewnętrzne, wrodzone, innymi słowy, procesy, w jakich zachodzą te własności, są uważane za pozostające poza ludzkim zrozumieniem. Dobrym przykładem jest krytyczna sytuacja eteru (1881-2007), która do tej pory nie została rozwiązana w sposób spójny, na skutek czego światłonośny ośrodek został po… Czytaj dalej Ruch

Bezwładność własnością układu

Definicja bezwładności: skłonność ciała do stawiania oporu zewnętrznym siłom, dopóki jego elementy odpowiedzialne za samo-synchronizację nie wejdą w nowy stan synchronizacji. W jaki sposób się to odbywa? W momencie rozpoczęcia ruchu, aktywne elementy ciała przesuwają się względem dziur potencjału, czyli dziury potencjału wloką się za tymi elementami. Bezwładność, lub opór przed zewnętrznymi wpływami, będzie kontynuowana,… Czytaj dalej Bezwładność własnością układu

Falowy model ciała elastycznego

Prosty model i eksperymenty pokazują, że układy falowe mają skłonność do formowania (samo-organizowania) w przestrzeni siatkowej struktury, podobnej do struktury obiektu fizycznego. Do owej samo-organizacji i połączeń pomiędzy źródłami wymagany jest sprężysty ośrodek falowy, jak również oscylujące źródła i występowanie pomiędzy nimi fal stojących. Źródła są w fazie i tworzą model sztucznego ciała sprężystego, zawierającego… Czytaj dalej Falowy model ciała elastycznego

Samo organizacja i przesunięcie fazy

Przeanalizujmy układ, w którym dwa zgodne oscylatory umieszczone są w węzłach fali stojącej. wprowadźmy pojęcie przesunięcia fazy. Przesunięcie fazy pomiędzy oscylatorami manifestuje się w desynchronizacji ich oscylacji. Przy braku przesunięcia fazy, praca oscylatorów jest zsynchronizowana, tzn emitują jednocześnie fale o jednakowej amplitudzie. Przesunięcie fazy oznacza, że emisja fal następuje z pewnym ustalonym przesunięciem amplitudy: opóźnionym… Czytaj dalej Samo organizacja i przesunięcie fazy

Materia składa się z fal

Materialny Wszechświat składa się wyłącznie z Eteru. Gabriel LaFreniere. Ten sferyczny układ fal stojących to elektron. W zasadzie, on nie jest stojący, lecz raczej poruszający się na skutek efektu Dopplera. Obszary o przeciwnej fazie zaznaczono na czerwono, co pozwoliło zerowej amplitudzie przypisać kolor czarny. Dzięki temu da się uwydatnić niezwykłe przesunięcie fazowe, dobrze widoczne z… Czytaj dalej Materia składa się z fal