Prędkość światła w jednym kierunku

Synchronizacja tempa zegarów Zadanie synchronizowania biegu zegarów A i B ograniczone jest do ich startu z pomocą zegara C, poruszającego się ze stałą prędkością z A do B. W momencie, kiedy zegar C pokazuje czas zatrzymanego zegara A, zegar A startuje, przez co powinien pokazywać dokładnie czas zegara C. W momencie, kiedy zegar C dosięga… Czytaj dalej Prędkość światła w jednym kierunku

Przesunięcie fazy elektronu

Przesunięcie fazy o λ / 2. Oddalone o λ linie na szczytach fali zmieniają się w doliny po prawej. Przesunięcie fazy elektronu musi być badane ostrożnie, gdyż poważnie zmienia ono sposób, w jaki materia działa i reaguje. To zdumiewające zjawisko pozwala wyjaśnić, dlaczego zachodzi prawo akcji i reakcji. Rdzeń elektronu o pełnej długości fali. W… Czytaj dalej Przesunięcie fazy elektronu

Eter

Materialny Wszechświat w całości składa się z eteru. René Descartes (1596 – 1650) Dubium sapientiae initium Zwątpienie jest źródłem poznania. Eter, zgodnie z grecką mitologią i Hezjodem, był synem Erebosa (ciemne miejsce w świecie podziemnym) oraz Nyks (nocy). Był personifikacją czystego górnego powietrza wdychanego przez olimpijskich bogów i boginie. Kartezjusz zdał sobie sprawę, że fale… Czytaj dalej Eter

Efekt Dopplera

Efekt Dopplera wyjaśnia Względność. Po pierwsze, przyznajmy, co następuje: Wszystkie fale wymagają ośrodka. Prędkość fali względem ośrodka jest postulowana jako stałą i absolutna, aczkolwiek jest to prawdą tylko dla eteru. Fraza w spoczynku odnosi się do bezruchu względem ośrodka. Beta Normalizowana prędkość beta jest prędkością źródła falowego (lub obserwatora) w porównaniu z prędkością fali. Jest… Czytaj dalej Efekt Dopplera

Elektron

Ta fala jest elektronem. (…) Elektrony są falami Zasada Huygensa Od wczesnego wieku fascynowałem się optyką i zjawiskami falowymi. Dobrze wiem, że zasada Huygensa jest zawsze niezawodna. Około roku 1995, komputery osobiste wreszcie stały się dostępne, szybkie i praktyczne. Wykonałem wówczas nowy algorytm, którego celem było przeprowadzenie sumowania się fal Huygensa w przestrzeni 3D. Pracowałem… Czytaj dalej Elektron

Materia składa się z fal

Materialny Wszechświat składa się wyłącznie z Eteru. Gabriel LaFreniere. Ten sferyczny układ fal stojących to elektron. W zasadzie, on nie jest stojący, lecz raczej poruszający się na skutek efektu Dopplera. Obszary o przeciwnej fazie zaznaczono na czerwono, co pozwoliło zerowej amplitudzie przypisać kolor czarny. Dzięki temu da się uwydatnić niezwykłe przesunięcie fazowe, dobrze widoczne z… Czytaj dalej Materia składa się z fal