Eter

Materialny Wszechświat w całości składa się z eteru. René Descartes (1596 – 1650) Dubium sapientiae initium Zwątpienie jest źródłem poznania. Eter, zgodnie z grecką mitologią i Hezjodem, był synem Erebosa (ciemne miejsce w świecie podziemnym) oraz Nyks (nocy). Był personifikacją czystego górnego powietrza wdychanego przez olimpijskich bogów i boginie. Kartezjusz zdał sobie sprawę, że fale… Czytaj dalej Eter