Rytmodynamiczne przekształcenia współrzędnych

Galileusza Einsteina – Lorentza Iwanowa x’=x−Vt x’=x−Vt1−β2 x’=x−Vt1−β2 y’=y y’=y y’=y1−β2 z’=z z’=z z’=z1−β2 t’=tt→+t←=2t? t’=t−βx/c1−β2t→+t←=2t1−β2 t’=t−V/c2⋅x⋅cosθ1−β2t→+t←=2t Należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy skróceniem rozmiarów a przekształceniami współrzędnych. Wymiary odnoszą się do realnego obiektu, podczas gdy współrzędne – do matematycznych manipulacji, mających na celu zachowanie subiektywnego niezmiennika. Yuri M. Iwanow Rytmodynamika – 2.07 Przetłumaczono z… Czytaj dalej Rytmodynamiczne przekształcenia współrzędnych

Efekt Dopplera

Efekt Dopplera wyjaśnia Względność. Po pierwsze, przyznajmy, co następuje: Wszystkie fale wymagają ośrodka. Prędkość fali względem ośrodka jest postulowana jako stałą i absolutna, aczkolwiek jest to prawdą tylko dla eteru. Fraza w spoczynku odnosi się do bezruchu względem ośrodka. Beta Normalizowana prędkość beta jest prędkością źródła falowego (lub obserwatora) w porównaniu z prędkością fali. Jest… Czytaj dalej Efekt Dopplera

Fale Iwanowa

Jeżeli długości fal są różne, fala stojąca wciąż wykazuje charakterystyczną strukturę węzłów i anty węzłów. Mr Iwanow odkrył, że struktura ta oraz jej energia przemieszcza się w zależności od różnicy w długościach fali. Odkrył, że wzór węzłów i antywęzłów podlega skróceniu. Należy podkreślić, że układ ten doświadcza fali fazowej de Broglie’a. Wszystko to jest zgodne… Czytaj dalej Fale Iwanowa

Elektron

Ta fala jest elektronem. (…) Elektrony są falami Zasada Huygensa Od wczesnego wieku fascynowałem się optyką i zjawiskami falowymi. Dobrze wiem, że zasada Huygensa jest zawsze niezawodna. Około roku 1995, komputery osobiste wreszcie stały się dostępne, szybkie i praktyczne. Wykonałem wówczas nowy algorytm, którego celem było przeprowadzenie sumowania się fal Huygensa w przestrzeni 3D. Pracowałem… Czytaj dalej Elektron

Materia składa się z fal

Materialny Wszechświat składa się wyłącznie z Eteru. Gabriel LaFreniere. Ten sferyczny układ fal stojących to elektron. W zasadzie, on nie jest stojący, lecz raczej poruszający się na skutek efektu Dopplera. Obszary o przeciwnej fazie zaznaczono na czerwono, co pozwoliło zerowej amplitudzie przypisać kolor czarny. Dzięki temu da się uwydatnić niezwykłe przesunięcie fazowe, dobrze widoczne z… Czytaj dalej Materia składa się z fal