Fala stojąca w ruchomym ośrodku

Wyprowadzenie równania fali stojącej w układzie ruchomym względem ośrodka: E=Epadania+Eodbicia Epad=E0⋅cosωt−k1⋅x Eodb=−E0⋅cosωt+k2⋅x gdzie ω=2πν k1=2πν/c1 k2=2πν/c2 wówczas E= E0 cos 2 π ν t − x / c1 − cos 2 π ν t − x / c2 cosA−cosB= 2sin A+B 2 ⋅ sin A−B 2 E= 2 E0sin 2 π ν t − x… Czytaj dalej Fala stojąca w ruchomym ośrodku

Fale Iwanowa

Jeżeli długości fal są różne, fala stojąca wciąż wykazuje charakterystyczną strukturę węzłów i anty węzłów. Mr Iwanow odkrył, że struktura ta oraz jej energia przemieszcza się w zależności od różnicy w długościach fali. Odkrył, że wzór węzłów i antywęzłów podlega skróceniu. Należy podkreślić, że układ ten doświadcza fali fazowej de Broglie’a. Wszystko to jest zgodne… Czytaj dalej Fale Iwanowa

Rytmodynamiczna interpretacja rezultatów eksperymentu Michelsona

W tym paragrafie podamy rytmodynamiczną interpretację rezultatów eksperymentu Michelsona, z powodu braku ścisłego, lub przynajmniej opartego na logice rozwiązania problemu elektromagnetycznego eteru oraz ruchu Ziemi względem niego. Maxwell był pierwszym podniósł kwestię możliwości przeprowadzenia eksperymentu, który mógłby dać definitywną odpowiedź na pytanie, która z istniejących teorii jest poprawna: czy pusta przestrzeń, jak u Galileusza i… Czytaj dalej Rytmodynamiczna interpretacja rezultatów eksperymentu Michelsona

Skrócenie wymiarów a interferometr Michelsona

Eksperyment Michelsona jest dobrą ilustracją skrócenia wymiarów oraz wpływu tego zjawiska na skasowanie spodziewanych rezultatów. Przeanalizujmy to szczegółowo. Jak przypuszczamy, rozmiary interferometru zmieniają się podczas ruchu przez ośrodek zgodnie z następującą regułą: L’=L⋅1−β21−β2sin2θ (2.12) θ jest kątem ustawienia interferometru względem kierunku ruchu. θ=0°L’∥=L∥⋅1−β2 (2.13) θ=90°L’⊥=L⊥⋅1−β2 (2.14) W tych kierunkach fale stojące zmniejszają swoje rozmiary w… Czytaj dalej Skrócenie wymiarów a interferometr Michelsona

Oscylacje, fale stojące i fizyczne standardy pomiaru

Oscylacje (pulsacje) to jedne z podstawowych form ruchu. Każda oscylacja istnieje sama z siebie, nie połączona z czymkolwiek, a będąc bez obserwatora nie posiada ilościowych parametrów i pomiarów. Po prostu istnieje! Do ustalenia tych parametrów i pomiarów potrzebny jest obserwator. Nie może on jednak nic powiedzieć o źródle oscylacji, dopóki nie ma w zasięgu innych… Czytaj dalej Oscylacje, fale stojące i fizyczne standardy pomiaru

Fala stojąca. Podstawowe właściwości, znane i nieznane

Fale stojące są wszechobecne. Przyczyną jest zdolność ciał do odbijania. Innymi słowy, gdziekolwiek mamy falę i jej odbicie, powstaje fala stojąca. Hydro fale, fale akustyczne, fale świetlne (elektromagnetyczne), po odbiciu od powierzchni tworzą blisko niej falę stojącą. Fale stojące są szeroko stosowane w radiu, elektryce i metrologii (do tworzenia standardów długości, na przykład). Wielu chemików… Czytaj dalej Fala stojąca. Podstawowe właściwości, znane i nieznane