Związane krople symulują efekt Zeemana

Fotografia dwóch wędrowców, okrążających się nawzajem na powierzchni płynu. Krople i związane z nimi fale są analogią do dualizmu cząstkowo-falowego mechaniki kwantowej i zostały użyte do odtworzenia efektu Zeemana w atomowych stanach związanych. Dzięki uprzejmości Antonin’a Eddi’ego i innych. Fizycy we Francji użyli dwóch odbijających się kropli na powierzchni cieczy do symulacji efektu Zeemana –… Czytaj dalej Związane krople symulują efekt Zeemana

Fala stojąca w ruchomym ośrodku

Wyprowadzenie równania fali stojącej w układzie ruchomym względem ośrodka: E=Epadania+Eodbicia Epad=E0⋅cosωt−k1⋅x Eodb=−E0⋅cosωt+k2⋅x gdzie ω=2πν k1=2πν/c1 k2=2πν/c2 wówczas E= E0 cos 2 π ν t − x / c1 − cos 2 π ν t − x / c2 cosA−cosB= 2sin A+B 2 ⋅ sin A−B 2 E= 2 E0sin 2 π ν t − x… Czytaj dalej Fala stojąca w ruchomym ośrodku