Postulaty teorii falowej

Materia składa się z fal. Materialny wszechświat w całości złożony jest z eteru. Falowa teoria materii i wszystkich sił Drugi postulat Alberta Einsteina mówi, że prędkość światła jest taka sama dla wszystkich inercjalnych obserwatorów. Jest to całkowitą nieprawdą. Z absolutnego punktu widzenia, światło podróżuje ze stałą prędkością przez eter, ale każdy poruszający się obserwator jest… Czytaj dalej Postulaty teorii falowej

Masa aktywna i reaktywna

ar=1+β1−βSiły akcji i reakcji są nierówne, ponieważ powodują je fale ulegające efektowi Dopplera. Efekt Dopplera w długości fali wynosi 1 + β wstecz i 1 − β w przód. Stosunek sił akcji i reakcji oraz efektu Dopplera jest ten sam. Czynnik gamma: γ=11−β2 również można wydedukować z efektu Dopplera: γ = (a + r)/m. Przyrost… Czytaj dalej Masa aktywna i reaktywna

Ruch translacyjny

Ruch translacyjny jest jednym z rodzajów ruchu mechanicznego ciał w przestrzeni. Ruch taki może być jednostajny lub przyspieszony. Transfer jest bardziej precyzyjnym pojęciem, zawierającym takie pytania, jak to, co jest transferowane, skąd i dokąd, w czym i względem czego, w jakim rozumieniu i jakim kosztem, jak szybko i jaką drogą. Transfer może być absolutny, czyli… Czytaj dalej Ruch translacyjny

Wprowadzenie do teorii globalnego skalowania

(Wyjątki z książki) Fale dźwiękowe w skali logarytmicznej jako przyczyna grawitacji Istnienie gęstościowych fal stojących w przestrzeni logarytmicznej – po raz pierwszy w historii fizyki – wyjaśnia pochodzenie grawitacji. Globalny przepływ materii w kierunku węzłów stojącej fali gęstości jest powodem fizycznego zjawiska przyciągania grawitacyjnego. Zatem cząstki, atomy, molekuły, ciała niebieskie, etc. – skale i pomiary,… Czytaj dalej Wprowadzenie do teorii globalnego skalowania

Bezwładność własnością układu

Definicja bezwładności: skłonność ciała do stawiania oporu zewnętrznym siłom, dopóki jego elementy odpowiedzialne za samo-synchronizację nie wejdą w nowy stan synchronizacji. W jaki sposób się to odbywa? W momencie rozpoczęcia ruchu, aktywne elementy ciała przesuwają się względem dziur potencjału, czyli dziury potencjału wloką się za tymi elementami. Bezwładność, lub opór przed zewnętrznymi wpływami, będzie kontynuowana,… Czytaj dalej Bezwładność własnością układu

Właściwości sztucznych ciał sprężystych

Prędkość − zależna od różnicy fazy Jeśli sztuczny obiekt zbudowany jest na gruncie elektromagnetycznym, tzn jego elementy to aktywne rezonatory, prędkość ruchu takiego obiektu będzie zależała od przesunięcia fazy pomiędzy rezonatorami. Obliczmy przesunięcie fazy, potrzebne do nadania obiektowi prędkości, powiedzmy, 1 km/s. Δφ = πV/c = 0,0006° Nie oznacza to, że nasz sztuczny obiekt natychmiast… Czytaj dalej Właściwości sztucznych ciał sprężystych

Falowy model ciała elastycznego

Prosty model i eksperymenty pokazują, że układy falowe mają skłonność do formowania (samo-organizowania) w przestrzeni siatkowej struktury, podobnej do struktury obiektu fizycznego. Do owej samo-organizacji i połączeń pomiędzy źródłami wymagany jest sprężysty ośrodek falowy, jak również oscylujące źródła i występowanie pomiędzy nimi fal stojących. Źródła są w fazie i tworzą model sztucznego ciała sprężystego, zawierającego… Czytaj dalej Falowy model ciała elastycznego

O naturze prądu elektrycznego

Potraktujmy zawartość tego paragrafu jako hipotezę, opartą na wynikach analizy przyczyn prędkości przepływu energii elektromagnetycznej. Zakładając, że prąd stały powstaje na skutek naturalnej różnicy częstotliwości w użytych materiałach, np. Cu-Zn, można próbować określić kierunek ruchu w obwodzie. Ale tutaj badacz może napotkać problemy. Po pierwsze, przepływ energii może się odbywać z wieloma częstotliwościami jednocześnie, co… Czytaj dalej O naturze prądu elektrycznego

Różnica częstotliwości i przepływ energii

Patrząc na szereg fal stojących w sytuacji, gdy mamy do czynienia z przesuwaniem fazy, widzimy, że prowadzi to do przesuwania się tych fal, podczas, gdy stałe przesuwanie fazy jest niczym innym, jak różnicą częstotliwości (il. 2.48). Zależność ta pokazuje, że im większa różnica częstotliwości, tym szybsze przesuwanie się fali stojącej. Aby ustalić tempo tego procesu,… Czytaj dalej Różnica częstotliwości i przepływ energii

Żywe fale stojące

Efekt żywej fali stojącej został odkryty zaraz po kurczeniu się fali stojącej. Równość częstotliwości jest głównym warunkiem powstania fal stojących, i występuje ono zawsze, gdy mamy do czynienia z odbiciem fali od przeszkody. Nie ma znaczenia, czy odbijająca powierzchnia się porusza, czy nie. Na przykład, obserwator położony jest między dwoma zgodnymi źródłami. Jeśli jego prędkość… Czytaj dalej Żywe fale stojące