Geometria rytmodynamiki il. 68

Il. 68. Przesunięcie osi prowadzi do przesunięcia węzłów i przeciwwęzłów.
Il. 69. Obserwator musi się poruszać, aby spełnić warunek równości częstotliwości docierających do niego fal. W tym przypadku rejestruje on falę stojącą!
Il. 70. Występuje różnica częstotliwości (v1>v2). Prędkość przepływu energii i prędkość samochodu są równe. Pasażerowie w samochodzie obserwują falę stojącą i dla nich transfer energii nie istnieje. Obserwatorzy na zewnątrz widzą złożony obraz fali, który nie jest falą stojącą.
Il. 71. Różnica częstotliwości nie występuje. Przepływ energii w układzie nieruchomych obserwatorów jest nieobecny. W układzie poruszających się względem fali stojącej obserwatorów przepływ energii istnieje. Prędkość przepływu energii jest równa w module prędkości samochodu. Czy może to być źródłem fal de Broglie’a?

Przetłumaczono z: http://www.rhythmodynamics.com/cartoon/Fig_68.htm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *