Postulaty teorii falowej

Materia składa się z fal. Materialny wszechświat w całości złożony jest z eteru. Falowa teoria materii i wszystkich sił Drugi postulat Alberta Einsteina mówi, że prędkość światła jest taka sama dla wszystkich inercjalnych obserwatorów. Jest to całkowitą nieprawdą. Z absolutnego punktu widzenia, światło podróżuje ze stałą prędkością przez eter, ale każdy poruszający się obserwator jest… Czytaj dalej Postulaty teorii falowej

Grawitacja

Mechanizm grawitacji. Jest to efekt cienia, po którym ma miejsce odpowiadające mu ciśnienie radiacyjne pomiędzy ciałami materialnymi. Henri Poincare oraz inni autorzy zademonstrowali, że energia falowa powinna być wszędzie jednakowa. Argument ten jednak nie jest właściwy, ponieważ ciśnienie radiacyjne wywierane przez pośredniczące pole siły ulega mimo tego osłabieniu. Płasko-wypukłe pole siły Materia składa się z… Czytaj dalej Grawitacja

Mechanika falowa

Akcja i reakcja to jedno z najważniejszych praw Newtona. Musimy mówić o wciąż trudnej do wyobrażenia nowej mechanice, w której prędkość światła jest nieosiągalna, ponieważ bezwładność zwiększa się wraz z prędkością. − Henri Poincaré − Nowa Mechanika Mechanika materii Louis de Broglie słusznie zaproponował, żeby mechanikę materii nazwać mechaniką fal. Jednak naukowcy preferowali nazwę mechaniki… Czytaj dalej Mechanika falowa

Przesunięcie fazy elektronu

Przesunięcie fazy o λ / 2. Oddalone o λ linie na szczytach fali zmieniają się w doliny po prawej. Przesunięcie fazy elektronu musi być badane ostrożnie, gdyż poważnie zmienia ono sposób, w jaki materia działa i reaguje. To zdumiewające zjawisko pozwala wyjaśnić, dlaczego zachodzi prawo akcji i reakcji. Rdzeń elektronu o pełnej długości fali. W… Czytaj dalej Przesunięcie fazy elektronu

Efekt Dopplera

Efekt Dopplera wyjaśnia Względność. Po pierwsze, przyznajmy, co następuje: Wszystkie fale wymagają ośrodka. Prędkość fali względem ośrodka jest postulowana jako stałą i absolutna, aczkolwiek jest to prawdą tylko dla eteru. Fraza w spoczynku odnosi się do bezruchu względem ośrodka. Beta Normalizowana prędkość beta jest prędkością źródła falowego (lub obserwatora) w porównaniu z prędkością fali. Jest… Czytaj dalej Efekt Dopplera

Sferyczna fala stojąca

Elektron jest układem sferycznych fal stojących. Co zaskakujące, mogą się one poruszać na skutek efektu Dopplera. nie są więc już stojące. Fraza fale stojące jest myląca, ponieważ mogą się one poruszać. Wówczas układ węzłów i antywęzłów skraca się, zgodnie z transformacjami Lorentza. Jest to wyraźnie widoczne na animacji pokazanej wyżej. Proszę zauważyć, że centralny antywęzeł… Czytaj dalej Sferyczna fala stojąca

Elektron

Ta fala jest elektronem. (…) Elektrony są falami Zasada Huygensa Od wczesnego wieku fascynowałem się optyką i zjawiskami falowymi. Dobrze wiem, że zasada Huygensa jest zawsze niezawodna. Około roku 1995, komputery osobiste wreszcie stały się dostępne, szybkie i praktyczne. Wykonałem wówczas nowy algorytm, którego celem było przeprowadzenie sumowania się fal Huygensa w przestrzeni 3D. Pracowałem… Czytaj dalej Elektron

Materia składa się z fal

Materialny Wszechświat składa się wyłącznie z Eteru. Gabriel LaFreniere. Ten sferyczny układ fal stojących to elektron. W zasadzie, on nie jest stojący, lecz raczej poruszający się na skutek efektu Dopplera. Obszary o przeciwnej fazie zaznaczono na czerwono, co pozwoliło zerowej amplitudzie przypisać kolor czarny. Dzięki temu da się uwydatnić niezwykłe przesunięcie fazowe, dobrze widoczne z… Czytaj dalej Materia składa się z fal

1.04 Geometria fal

W geometrii, nośnik konstrukcji pełni rolę absolutnego układu odniesienia (AUO). Jest to konieczne, w celu użycia geometrii euklidesowej w modelowaniu falowych procesów fizycznych. Bez nośnika, modelowanie procesów falowych jest niemożliwe, lub też jest możliwe po dodaniu dodatkowych otwartych warunków. Istnieje szereg rodzajów geometrii: W naturze rolę nośnika konstrukcji pełni ośrodek falowy, przenoszący przez siebie samego… Czytaj dalej 1.04 Geometria fal

Fizyczne pochodzenie spinu elektronu

Fizyczne pochodzenie spinu elektronu − używając struktury cząstki złożonej z fal kwantowych Streszczenie Pokazano, jak spin elektronu, oraz innych cząstek naładowanych, wyłania się ze struktury fal kwantowych materii. Spin jest rezultatem rotacji sferycznej w przestrzeni kwantowej fali dośrodkowej (pierwotnej) elektronu w jego centrum, gdy staje się ona falą odśrodkową (wtórną). Obrót fali wymagany jest do… Czytaj dalej Fizyczne pochodzenie spinu elektronu