Równania do obliczania przyspieszenia w polu grawitacyjnym

Istnieje szereg sposobów na obliczenie formuł opisujących mechanizm swobodnego spadania ciał w polu grawitacyjnym. tutaj przytaczamy jeden z najciekawszych, wynikający ze znanych przesłanek. zjawisko grawitacyjnego przesunięcia ku czerwieni zostało przewidziane przez Einsteina. W warunkach ziemskich przesunięcie takie jest niezwykle małe, niemniej można je zmierzyć przy pomocy efektu Mossbauera. Il. 117. Przesunięcie linii, szczególnie linii A,… Czytaj dalej Równania do obliczania przyspieszenia w polu grawitacyjnym

Ruch w polu grawitacyjnym

W zależności od trybu swobodnego ruchu, można rozpoznać proces zapewniający ruch. W polu grawitacyjnym nieprzytrzymywane ciała spadają z przyspieszeniem. Powodem tego jest pole grawitacyjne. Ale wpływ jego nie jest bezpośredni, lecz jedynie prowokuje ciała, zmieniając je i powodując łańcuch zdarzeń, powodujących swobodny spadek. Przeanalizujmy sekwencję przyczynowo-skutkową wydarzeń w odwrotnej kolejności: Ruch przyspieszony (spadek) → ciśnienie… Czytaj dalej Ruch w polu grawitacyjnym

Natura siły

Procesy biorące udział w powstawaniu pojęcia siły zostały opisane wcześniej, nieuniknione jest więc pewne powtórzenie. Naszą współczesność cechuje brak jednoznacznego spojrzenia oraz odpowiedzi na naturę sił. Jesteśmy kierowani definicjami: Siła jest sednem działania, ale nie samym działaniem. Siła jest powodem zmiany prędkości ciała. W rytmodynamice siła jest konsekwencją przesunięcia fazy i różnicy częstotliwości. Zmiana tych… Czytaj dalej Natura siły

Siła, grawitacja

Znamy tylko jedną uniwersalną siłę oddziaływania pomiędzy ciałami – grawitację. Ciała reagują na pole grawitacyjne przez poruszanie się w kierunku źródła. Ale bezpośrednią przyczyną powstającego ruchu nie jest obecność pola grawitacyjnego, ale zmiany, jakie zachodzą w ciałach pod jego wpływem. Rytmus: Nie rozumiem. Wyjaśnij, jak pole grawitacyjne nie może być przyczyną? Co więc nią jest?… Czytaj dalej Siła, grawitacja

Specyfika modelowaina rytmodynamicznego

Założenia i konsekwencje: Każdy atom może być wyobrażony jako pulsujący oscylator o pewnej częstotliwości. W ciałach stałych, poruszających się w ośrodku falowym, ilość anty-węzłów fali stojącej pomiędzy atomami jest zawsze stała. Gdy ciało porusza się w ośrodku falowym, fale stojące się kurczą, powodując zmniejszanie się powiązań miedzy atomowych, a tym samym zmniejszanie wymiarów ciała. Do… Czytaj dalej Specyfika modelowaina rytmodynamicznego

Drugi stan kwintesencji

Jeżeli powstrzyma się od ruchu oscylatory z przesunięciem fazy miedzy nimi, spowoduje to deformacje pola falowego i przesunięcie węzłów względem oscylatorów. Il. 107. Im większe przesunięcie fazy, tym większe względne przesunięcie oscylatorów i węzłów. Węzły (dziury potencjału) odsuwają się od oscylatorów, podczas, gdy zmienione pole falowe wywiera siłę, zmuszają oscylatory do powrotu do węzłów. Gdy… Czytaj dalej Drugi stan kwintesencji

Natura siły poruszającej

Wiele powiedziano o ruchu ciał na skutek bezwładności, ale nie wspomniano jeszcze, co sprawia, że taki ruch jest możliwy. A taka przyczyna musi istnieć: inaczej każdy ruch może być traktowany jako niemal cud. W takim przypadku ruch powinien być traktowany nie jak proces fizyczny, ale daną przez Boga tajemnicę. Na przykład, Kartezjusz uważał, że ruch… Czytaj dalej Natura siły poruszającej

Ruch translacyjny

Ruch translacyjny jest jednym z rodzajów ruchu mechanicznego ciał w przestrzeni. Ruch taki może być jednostajny lub przyspieszony. Transfer jest bardziej precyzyjnym pojęciem, zawierającym takie pytania, jak to, co jest transferowane, skąd i dokąd, w czym i względem czego, w jakim rozumieniu i jakim kosztem, jak szybko i jaką drogą. Transfer może być absolutny, czyli… Czytaj dalej Ruch translacyjny

Modelowe spojrzenie na samo-napędzanie molekuł

Ze względu na swoje mikroskopijne rozmiary, nikt jeszcze nie widział struktury molekuły czy atomu. hipotetyczne schematy owych formacji oparte są na pośrednich, otrzymanych instrumentalnie obserwacji, przybliżających zarówno zachowanie, jak i właściwości atomów i molekuł. Jedną z takich właściwości jest samo-napędzanie. Przeanalizujmy owo samo-napędzanie na przykładzie molekuły wody. W normalnych warunkach można by przypuszczać, że kąt… Czytaj dalej Modelowe spojrzenie na samo-napędzanie molekuł