Geometria rytmodynamiki il. 7

Il.7 1. Przesunięcie fazowe nie występuje. V=0 – brak transferu w ośrodku. Pojawiło się pole interferencyjne, a także fala stojąca między oscylatorami. 2. Przesunięcie fazowe nie występuje. Orientacja do transferu w ośrodku jest prostopadła. Prędkość transferu V=0,75c. Kierunek transferu jest od lewej do prawej. Pole interferencyjne jest skompresowane. Pojawiły się dodatkowe anty-węzły i obszary węzłów. Odległość między węzłami fali stojącej zmniejszyła się.
Il.10. Przesunięcie fazowe nie występuje. Orientacja względem kierunku ruchu jest równoległa (oscylatory poruszają się od lewej do prawej). Prędkość ruchu V=0,75c.

Przetłumaczono z: http://www.rhythmodynamics.com/cartoon/Fig_7.htm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *