Siła grawitacji

Zgodnie z mechaniką klasyczną, w polu grawitacyjnym ciało m jest poddawane sile Fg = mg (5.08) Rytmodynamika definiuje siłę jako niezgodność procesów międzyatomowych: Fg = 2mc⋅Δν [kg⋅m/s2] (5.09) gdzie m jest stosunkiem proporcjonalności masy, ilościowym pomiarem wiązań falowych w siatce krystalicznej ciała [kg], Δν jest gradientem częstotliwości układu dwóch atomów połączonych falą stojącą, c jest… Czytaj dalej Siła grawitacji

Równania do obliczania przyspieszenia w polu grawitacyjnym

Istnieje szereg sposobów na obliczenie formuł opisujących mechanizm swobodnego spadania ciał w polu grawitacyjnym. tutaj przytaczamy jeden z najciekawszych, wynikający ze znanych przesłanek. zjawisko grawitacyjnego przesunięcia ku czerwieni zostało przewidziane przez Einsteina. W warunkach ziemskich przesunięcie takie jest niezwykle małe, niemniej można je zmierzyć przy pomocy efektu Mossbauera. Il. 117. Przesunięcie linii, szczególnie linii A,… Czytaj dalej Równania do obliczania przyspieszenia w polu grawitacyjnym

Trzeci stan kwintesencji

Trzeci stan kwintesencji realizowany jest podczas swobodnego spadku w polu grawitacyjnym. To jedyny przypadek, gdy działająca siła, nadająca ciału przyspieszenie, nie spotyka się z bezwładną reakcją ciała. Jak to możliwe? Czy istnieje jakaś zewnętrzna siła , która powoduje przyspieszanie ciała? Jeśli spojrzeć na spadek swobodny z punktu widzenia trybu ruchu w ośrodku falowym, wówczas należy… Czytaj dalej Trzeci stan kwintesencji