Grawitacja wg Burkhard a Heima

1. Modyfikacja newtonowskiego prawa grawitacji 1.1 Zunifikowany tensor siły pola grawitacji i elektromagnetyzmu Osiągnięciem, któremu Burkhard Heim zawdzięczał rozgłos, było jego odkrycie nowej koncepcji napędu dla lotów kosmicznych. Według tej koncepcji, powinno być możliwe zbudowanie pojazdu napędzanego generowanym specjalnie polem grawitacyjnym poprzez konwersję fal elektromagnetycznych – zamiast chemicznego paliwa. Heim odkrył fenomenologiczne wyjaśnienie grawitacji oraz… Czytaj dalej Grawitacja wg Burkhard a Heima

Siła grawitacji

Zgodnie z mechaniką klasyczną, w polu grawitacyjnym ciało m jest poddawane sile Fg = mg (5.08) Rytmodynamika definiuje siłę jako niezgodność procesów międzyatomowych: Fg = 2mc⋅Δν [kg⋅m/s2] (5.09) gdzie m jest stosunkiem proporcjonalności masy, ilościowym pomiarem wiązań falowych w siatce krystalicznej ciała [kg], Δν jest gradientem częstotliwości układu dwóch atomów połączonych falą stojącą, c jest… Czytaj dalej Siła grawitacji