Siła, grawitacja

Kula spadająca z krzywej wieży w Pizie

Znamy tylko jedną uniwersalną siłę oddziaływania pomiędzy ciałami – grawitację. Ciała reagują na pole grawitacyjne przez poruszanie się w kierunku źródła. Ale bezpośrednią przyczyną powstającego ruchu nie jest obecność pola grawitacyjnego, ale zmiany, jakie zachodzą w ciałach pod jego wpływem.

Rytmus: Nie rozumiem. Wyjaśnij, jak pole grawitacyjne nie może być przyczyną? Co więc nią jest?

Dynamikus: Mówimy o przyczynie wyłącznego ruchu, zwanego interakcją, ale nie mówimy o głównej przyczynie, przyczynie wszystkich przyczyn. Oto przykład z życia codziennego. mężczyzna jest hospitalizowany z powodu różnych obrażeń, doznanych w wypadku samochodowym, gdyż nie czekał na zielone światło. Ale co było przyczyną złamania przepisów? Właśnie się dowiedział, że zdradza go żona, co wywołało jego wzburzenie. Ale to w dalszym ciągu nie jest właściwa przyczyna. Dwa lata wcześniej człowiek ten zdradził żonę i źle ją traktował. Ale to dalej nie jest właściwa przyczyna… Więc jaką praprzyczynę wypadku drogowego powinien rozważyć sąd?

Współczesna nauka rozpatruje grawitację głównie jako zakrzywienie przestrzeni, które można zamodelować. Słabą stroną tego pojęcia jest brak zrozumienia, co właściwie jest zaginane i dlaczego. Pytanie o prostowanie przestrzeni, co eliminowałoby reakcję ciał na jej zakrzywienie, a co byłoby przecież antygrawitacją, pozostaje również otwarte. Nikt nie wie, jak tego dokonać, dlatego wielu badaczy uważa antygrawitację za niemożliwą.

Il. 112. a) Ciężka kula w centrum zagina tkaninę naciągniętą na obręczy, tworząc warunki do ruchu mniejszych kul ku centrum. b) Masywne ciało zakrzywia przestrzeń, przez co mniejsze ciała ześlizgują się w dziurę grawitacyjnego potencjału. Ześlizgiwanie się jest naturalną reakcją na gradient zakrzywienia.

Nauka nigdy dotąd nie rozpatrywała jakiegokolwiek fizycznego pola (również grawitacyjnego) jako specjalnego rodzaju materii, która jest w szczególnym stanie. Ale sedno tego specjalnego stanu materii jest niejasne, jak więc możemy mówić o przyczynie grawitacji? Nie byłoby bardziej logiczne wyklarowanie wpierw, co dokładnie zmienia się w materii pod wpływem tego specjalnego stanu materii, jakie parametry się zmieniają i jak, wyklarowanie, czym jest pole i dlaczego parametry ciała zmieniają się w określony sposób? Moglibyśmy w takim wypadku mówić o mechanizmie powodującym reakcję ciała w formie ruchu, czyli o procesie zapewniającym tą reakcję w polu grawitacyjnym.

Rytmodynamika mówi o przyczynie ruchu przyspieszonego ciał w kierunku Ziemi, nie o polu grawitacyjnym i jego istocie. Pole grawitacyjne i jego parametry to kolejny etap badań. Natomiast przyczyna spadku jest niezgodnością faz i częstotliwości, nawet jeżeli nie ma żadnego pola i niezgodność ta nie ma przyczyny, bo, powiedzmy, jest wewnętrzna lub wywołana sztucznie. Pozostaje zdefiniować mechanizm powstawania ruchu. Jest to całkiem proste: różnica częstotliwości prowadzi do przesunięcia dziur potencjału i dryfu źródeł ku tym dziurom, dopóki nie nastanie synchronizacja.

Aczkolwiek co do pola grawitacyjnego, wiele rzeczy pozostaje niejasnych, bez wątpienia powoduje ono siłę przyciągania. Oczywiście, takie wyjaśnienie jest nieadekwatne. Wspomnijmy sytuację z polem magnetycznym, które ma silny wpływ na materiały magnetyczne, a zerowe na dielektryki. Wnioski są oczywiste: korelacja pewnych parametrów w ciele zbudowanym z materiału magnetycznego ulegają zmianie (są łamane), więc ciało to reaguje na te zmiany ruchem, podczas gdy dielektryk jest obojętny na to pole, czyli pole nie zmienia tych parametrów. Zatem, co jest tutaj ważne, to to, że efekt działania pola objawia się poprzez ruch.


Yuri N. Iwanow

Rytmodynamika – 5.0

Przetłumaczono z http://rhythmodynamics.com/rd_2007en.htm#gravitation

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *