Specyfika modelowaina rytmodynamicznego

Założenia i konsekwencje:

  • Każdy atom może być wyobrażony jako pulsujący oscylator o pewnej częstotliwości.
  • W ciałach stałych, poruszających się w ośrodku falowym, ilość anty-węzłów fali stojącej pomiędzy atomami jest zawsze stała.
  • Gdy ciało porusza się w ośrodku falowym, fale stojące się kurczą, powodując zmniejszanie się powiązań miedzy atomowych, a tym samym zmniejszanie wymiarów ciała.
  • Do wyjaśnienia efektu grawitacji, ruchu, etc, potrzebne jest pojęcie przesunięcia fazy Δφ pomiędzy oscylatorami. Wprowadzenie gradientu w formie przesunięcia fazy pozwala wyjaśnić ruch, grawitację, bezwładność, oddziaływania i inne zjawiska fizyczne.
  • Kontrolując przesunięcie fazy, można kontrolować prędkość ruchu i sterować grawitacją (włącznie z jej całkowitą neutralizacją).

Yuri N. Iwanow

Rytmodynamika – 4.08

Przetłumaczono z http://rhythmodynamics.com/rd_2007en.htm#4.08

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *