Specyfika modelowaina rytmodynamicznego

Założenia i konsekwencje: Każdy atom może być wyobrażony jako pulsujący oscylator o pewnej częstotliwości. W ciałach stałych, poruszających się w ośrodku falowym, ilość anty-węzłów fali stojącej pomiędzy atomami jest zawsze stała. Gdy ciało porusza się w ośrodku falowym, fale stojące się kurczą, powodując zmniejszanie się powiązań miedzy atomowych, a tym samym zmniejszanie wymiarów ciała. Do… Czytaj dalej Specyfika modelowaina rytmodynamicznego