Skrócenie wymiarów a interferometr Michelsona

Eksperyment Michelsona jest dobrą ilustracją skrócenia wymiarów oraz wpływu tego zjawiska na skasowanie spodziewanych rezultatów. Przeanalizujmy to szczegółowo. Jak przypuszczamy, rozmiary interferometru zmieniają się podczas ruchu przez ośrodek zgodnie z następującą regułą: L’=L⋅1−β21−β2sin2θ (2.12) θ jest kątem ustawienia interferometru względem kierunku ruchu. θ=0°L’∥=L∥⋅1−β2 (2.13) θ=90°L’⊥=L⊥⋅1−β2 (2.14) W tych kierunkach fale stojące zmniejszają swoje rozmiary w… Czytaj dalej Skrócenie wymiarów a interferometr Michelsona

Rytmodynamika: postulaty & zadania

Postulaty we współczesnej fizyce Wielu badaczy sądzi, ze własne doświadczenie jest jedynym źródłem i kryterium prawdy. Jeśli tak, to założenia paradygmatów współczesnej fizyki muszą opierać się na zjawiskach i własnościach, które są dobrze dowiedzione, i przez to uważane za fundamentalne. Ale jeśli te procesy i zjawiska są niewyjaśnione na poziomie procesów, czyli nie wiadomo, jaki… Czytaj dalej Rytmodynamika: postulaty & zadania

1.05 Własciwości obiektów falowej geometrii

Jako narzędzie, geometria falowa umożliwia modelowanie procesów samoorganizacji prostych, jak i bardziej złożonych układów, bez żadnych skomplikowanych obliczeń reagujących ze sobą sił. Modelowanie opiera się na założeniu, że stan ośrodka wokół badanego oscylatora będzie przesuwał tenże oscylator w stronę miejsca, gdzie jest stan równowagi. Gdy obszar równowagi się przesunie, oscylator podąży za nim. Ale poruszający… Czytaj dalej 1.05 Własciwości obiektów falowej geometrii