Rytmodynamiczne przekształcenia współrzędnych

Galileusza Einsteina – Lorentza Iwanowa x’=x−Vt x’=x−Vt1−β2 x’=x−Vt1−β2 y’=y y’=y y’=y1−β2 z’=z z’=z z’=z1−β2 t’=t t→+t←=2t ? t’=t−βx/c1−β2 t→+t←=2t1−β2 t’=t−V/c2⋅x⋅cosθ1−β2 t→+t←=2t Należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy skróceniem rozmiarów a przekształceniami współrzędnych. Wymiary odnoszą się do realnego obiektu, podczas gdy współrzędne – do matematycznych manipulacji, mających na celu zachowanie subiektywnego niezmiennika. Yuri M. Iwanow Rytmodynamika… Czytaj dalej Rytmodynamiczne przekształcenia współrzędnych