Rytmodynamiczne przekształcenia współrzędnych

GalileuszaEinsteina – LorentzaIwanowa
x’=xVtx’=xVt1β2x’=xVt1β2
y’=yy’=yy’=y1β2
z’=zz’=zz’=z1β2
t’=t
t+t=2t?
t’=tβx/c1β2
t+t=2t1β2
t’=tV/c2xcosθ1β2
t+t=2t

Należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy skróceniem rozmiarów a przekształceniami współrzędnych. Wymiary odnoszą się do realnego obiektu, podczas gdy współrzędne – do matematycznych manipulacji, mających na celu zachowanie subiektywnego niezmiennika.


Yuri M. Iwanow

Rytmodynamika – 2.07

Przetłumaczono z http://rhythmodynamics.com/rd_2007en.htm#2.07

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *