Linie energetyczne

Sznur galaktyk, znany jako Łańcuch Markariana. Uznanie autorstwa: Hap Griffin 23 września 2016 Galaktyki często wykazują wyrównanie względem siebie nawzajem na dużych odległościach. Zgodnie z teorią Elektrycznego Wszechświata, ewolucja galaktyk zachodzi w postaci wielkoskalowych wyładowań plazmowych , formujących wirujące koła spójnych włókien, które wykazują cechy elektromagnetyczne, a nie wyłącznie grawitacyjne. Gwiazdy w galaktykach również mogą… Czytaj dalej Linie energetyczne

Kwazary i kwantyzacja przesunięcia ku czerwieni

W 1967, G. Burbidge, wraz z wieloma innymi, wykazał, że przesunięcia ku czerwieni kwazarów mają skwantowane wartości. Potwierdził to Halton Arp. K. G. Karlsson odkrył prawo empiryczne, pokazane poniżej, rządzące tymi wartościami. (1 + zi + 1) = 1,23 (1 + zi) Z 0,06 0,30 0,60 0,96 1,41 1,96 2,64 3,48 Źródło: G. Burbidge Maksima… Czytaj dalej Kwazary i kwantyzacja przesunięcia ku czerwieni

Kwantyzacja przesunięcia ku czerwieni w gromadach galaktyk

W. G. Tifft W. M. Napier Historyczne fakty: W latach 70-tych, W. G. Tifft odkrył, że przesunięcie ku czerwieni (redszift) w gromadach galaktyk jest skwantowany. W latach 90-tych, dwaj angielscy astronomowie, B.N.G. Guthrie oraz W.M. Napier potwierdzili obserwacje W.G. Tiffta. Kosmologowie omawiali te wyniki bezskutecznie, aż pomimo istnienia faktów, po prostu je zignorowali. Obserwacje: Jest… Czytaj dalej Kwantyzacja przesunięcia ku czerwieni w gromadach galaktyk

Wszechświat według Arpa

Mapa ewolucji wg Arpa, SR, s. 239. Dzięki uprzejmości Haltona Arpa. 6 stycznia 2005 Konwencjonalny obraz Wszechświata przedstawia galaktyki rozłożone według przesunięcia ku czerwieni (z), od Drogi Mlecznej, po tak daleko, jak sięgają teleskopy. Rozmieszczenie ich nie jest losowe, lecz grupuje się w gromady. Jedną z osobliwości tych gromad jest to, że rozciągają się one… Czytaj dalej Wszechświat według Arpa