Kwantyzacja przesunięcia ku czerwieni w gromadach galaktyk

W. G. Tifft

W. M. Napier

Historyczne fakty:

 1. W latach 70-tych, W. G. Tifft odkrył, że przesunięcie ku czerwieni (redszift) w gromadach galaktyk jest skwantowany.
 2. W latach 90-tych, dwaj angielscy astronomowie, B.N.G. Guthrie oraz W.M. Napier potwierdzili obserwacje W.G. Tiffta.
 3. Kosmologowie omawiali te wyniki bezskutecznie, aż pomimo istnienia faktów, po prostu je zignorowali.

Obserwacje:

 1. Jest to analiza kombinatoryczna i statystyczna. Interwał redsziftu pomiędzy dwiema galaktykami w gromadzie mierzony był dla wszystkich galaktyk w gromadzie (w tym przypadku – w lokalnej supergromadzie).
 2. Redszift występował w charakterystycznych odstępach 37,2 do 37,7 km/s.
 3. Zauważamy, że okres ten rzędu H/2! (Dziwne, bardzo)

Harmonika, lub sub-harmonika?

Jeżeli w lokalnej supergromadzie przesunięcie ku czerwieni występuje z systematycznym interwałem 37,2 do 37,7 km/s, w innych gromadach obserwujemy interwał 72 km/s.

Nikt nie posiada satysfakcjonującego wyjaśnienia.
Teoria Wielkiego Wybuchu nic o tym nie mówi.
Alternatywne teorie również.

Czy powinniśmy przewrócić stronę?

Źródła:

Źródło: NED

 1. B.N.G. Guthrie & W.M. Napier:
  The Virgo Cluster as a test for Quantization of extragalactic redshifts.
  Redshift periodicity in the local supercluster.
  Evidence for redshift periodicity in nearby field galaxies.
 2. W.G. Tifft:
  The William Tifft Blog.
  Scientific Association for the Study of Time in Physics and Cosmology
  Global redshift periodicities and variability.
  Global redshift periodicities and periodicity structure.
  Statistical procedure and the significance of periodicities in double-galaxy redshifts.
 3. Inni:
  On the structure of spacetime and matter as obtained from the Planck scale by period doubling in three and four dimensions (Możliwe wyjaśnienie Ari Letho).

Autor: Bernard Lempel

Przetłumaczono z: Quantization of Redshifts in Galaxy Clusters

Przetłumaczył: Łukasz Buczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *