Protony

Protony i neutrony składają się tylko z sześciu elektronów. Proton mieści dodatkowy pozytron w centrum. Linie reprezentują 15 pól gluonowych. Odkrycie protonu. Falową strukturę protonu i neutronu odkryłem ostatecznie 14 lipca 2004 roku. Są one złożone z trzech kwarków, jako trzech par elektronów, które są ułożone poprzecznie wzdłuż trzech osi kartezjańskich. Elektrony są od siebie… Czytaj dalej Protony

Kwarki

Kwark jest parą elektronów, zawierających pole gluonowe, którego faza w centrum jest przesunięta o π/2. Przesunięcie to odpowiada pozytronowi, pozwala mu na ukrycie się w neutronie i stworzenie protonu. Jest to tylko hipoteza!Kwark z pewnością jest układem falowym z dodatkowym polem siły. Aczkolwiek jego poprawna struktura wciąż czeka na demonstrację. Trzy kwarki, a może po… Czytaj dalej Kwarki

Siły jądrowe

Strona ta wyjaśni, jak działają atomy. Jest to nieco bardziej skomplikowane, niż helikopter Leonarda, ale wciąż prostsze, niż mogłoby się wydawać. To jest kwark. Zbudowany jest z dwóch elektronów, pozostających niewykrywalnymi z powodu potężnego pola gluonwego. Trzy kwarki ułożone poprzecznie tworzą neutron. Odnotujmy przesunięcie π/2 w centrum, gdzie może się ukryć pozytron, zmieniając neutron w… Czytaj dalej Siły jądrowe