Protony

Protony i neutrony składają się tylko z sześciu elektronów. Proton mieści dodatkowy pozytron w centrum. Linie reprezentują 15 pól gluonowych. Odkrycie protonu. Falową strukturę protonu i neutronu odkryłem ostatecznie 14 lipca 2004 roku. Są one złożone z trzech kwarków, jako trzech par elektronów, które są ułożone poprzecznie wzdłuż trzech osi kartezjańskich. Elektrony są od siebie… Czytaj dalej Protony