Galaktyczny kocioł, NGC 3079

16 sierpnia 2001 r. NASA (STScI) opublikowała w Internecie zdjęcie NGC 3079 i powiększenie jej jądra, uzyskane przez HST, wraz z następującą notatką:

Te migawki z Kosmicznego Teleskopu Hubble’a NASA ujawniają dramatyczną aktywność w jądrze galaktyki NGC 3079, gdzie z kotła rozżarzonej materii unosi się grudkowaty bąbel gorącego gazu. Zdjęcie (po lewej) przedstawia bańkę w centrum dysku galaktyki. Struktura ma ponad 3000 lat świetlnych szerokości i wznosi się 3500 lat świetlnych nad dyskiem galaktyki. Mniejsze zdjęcie (po prawej) przedstawia bańkę w zbliżeniu. Astronomowie podejrzewają, że bańka jest wydmuchiwana przez „wiatry” (szybkie strumienie cząstek) uwalniane podczas gwałtownego formowania się gwiazd. Gazowe włókna na szczycie bańki wirują i są wyrzucane w przestrzeń kosmiczną. Ostatecznie gaz ten spadnie na dysk galaktyki, gdzie może zderzyć się z obłokami gazu, skompresować je i utworzyć nową generację gwiazd. Dwie białe kropki tuż nad bańką to prawdopodobnie gwiazdy w galaktyce.

Komentarze:

Te zdjęcia, niezwykłe i wyjątkowe ze względu na swoją jakość, zasługują na uważne zbadanie. Pytania, które mnie nurtują to:

 1. Czym są i skąd powstają te pasma gazu, które są wyrzucane ponad centralną bańkę galaktyki?
 2. Czy pochodzą one bezpośrednio i pionowo z prawdopodobnej centralnej czarnej dziury, czy też obierają inną drogę?

Jeśli wypływają one pionowo z czarnej dziury, to jedna z hipotez, które sformułowałem wcześniej na temat czarnej dziury M87, byłaby w rzeczywistości sprzeczne z tym, że wyrzucanie masy odbywa się tylko w płaszczyźnie obrotu czarnej dziury.

Aby wyeliminować wątpliwości, dokonałem obróbki cyfrowej i uzyskałem dwa przedstawione obrazy:

 • Na pierwszy rzut oka nic nie jest nie tak. Ale jeśli powiększymy obraz, jak pokazano na rysunku, możemy zaobserwować z jednej strony bardzo szczególną morfologię centralnej bańki, a z drugiej strony istnienie dwóch symetrycznych ramion masy wyrzuconych z bańki i w płaszczyźnie galaktyki.
 • Należy zauważyć, że struktura rdzenia, ujawniona tutaj, wykazuje duże podobieństwa do morfologii Drogi Mlecznej, której przetworzony poprzednio obraz możemy zobaczyć powyżej. Podobieństwo to jest czymś więcej niż prostą analogią. Jest to oczywiście część bardzo ogólnego zjawiska.
 • Jednak obraz ten nadal nie pozwala na ustalenie z całą pewnością trasy pasm gazów wyrzucanych z żarówki. Dokonuję więc dodatkowej obróbki oryginalnego zdjęcia.

Teraz wszystko zaczyna wyglądać wyraźniej.

Jądro NGC 3079. Obraz B. Lempel'a.
 • Pasma gazu są wyrzucane z bańki, ale w płaszczyźnie galaktyki. Ich trajektorie poruszają się następnie prostopadle do tej płaszczyzny, tylko znacznie dalej.
 • Niemożliwe jest ostateczne określenie dokładnej morfologii centralnej bańki, oryginalny obraz, który jest nasycony w tym obszarze, nie pozwala na dokładną analizę. Również rozdzielczość pozostaje niewystarczająca.

Hipotezy

 1. Pasma gazu (plazmy) są kierowane przez pole magnetyczne w jądrze galaktyki.
  Nie możemy odrzucić a priori tej hipotezy. Nie wydaje się ona jednak kluczowa. Gdyby tak było i gdyby dominujące pole magnetyczne było tym, które powstaje z rdzenia, wówczas pasma miałyby zupełnie inny kształt; byłyby ograniczone przez to pole, a globalny kształt nie byłby tulipanem, ale snopem.
 2. Nici są poddawane lepkości otoczenia, w którym są wyrzucane.
  Ta hipoteza, nawet jeśli wydaje się a priori absurdalna, jest tą, która pozwala na najlepszą interpretację. Zwłaszcza, że wszystkie przetworzone obrazy galaktyk mają tendencję do jej potwierdzania, niezależnie od tego, czy jest to ESO 269-57, NGC 1512, czy ESO 510-13.

Wniosek

Gęstość masy (gazu) w rdzeniach galaktyk jest wystarczająco duża, aby wnioskować o wykrywalnych efektach lepkości.

Dokumentacja

Ostatnie wydanie: 06/01/13


Przetłumaczono z: A Galactic Cauldron, NGC 3079

Przetłumaczył (z pomocą deepl.com): Łukasz Buczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *