Światło

Elektron z prawej podąża ruchem kołowym, którego promień wynosi jedną czwartą długości fali. W obecności protonu, interferencja daje falowanie i silne poprzeczne pulsacje. W ten sposób elektron promieniuje spolaryzowanym światłem. Fotony nie istnieją. Światło w całości składa się z fal. Niech się stanie światło Elektrony składają się ze sferycznych fal stojących, i ciągle emitują naokoło… Czytaj dalej Światło