Model stałej powierzchni Słońca – dowody

Kosmiczny Teleskop Hubble’a zachwiał modelem gazowym. Na początku Wg NASA, ostatnie obrazy z Teleskopu Hubble’a sugerują, że krzem, żelazo, neon oraz wszystkie podstawowe pierwiastki są starożytne w porównaniu z przewidywaniami modelu gazowego. Niespodziewana obecność żelaza we wczesnym Wszechświecie została również potwierdzona przez teleskop Spitzer. Obecność żelaza we wczesnym Wszechświecie oraz dorosłe struktury galaktyk podważają przewidywania… Czytaj dalej Model stałej powierzchni Słońca – dowody

Solarny model Birkelanda: teoria Elektrycznego Wszechświata i powłoka plazmowa Słońca

Model Słońca w XXI w. Wszystkie warstwy ułożone wg ciężaru atomowego: ferryty, wapń, krzem, neon, hel, wodór Tu jest informacyjny manuskrypt o modelu twardej powierzchni Słońca, oparty na teorii elektrycznego wszechświata, dostępny tu do publicznego wglądu. Przedstawia on bardziej formalne przedstawienie materiału o modelu słonecznym. Dostępny jest również duży plik programu Microsoft Word. Elektryczne aspekty… Czytaj dalej Solarny model Birkelanda: teoria Elektrycznego Wszechświata i powłoka plazmowa Słońca

Powierzchnia Słońca

Powierzchnia Słońca, jego fotosfera i elektryczne rozbłyski Fotosfera Słońca jest często mylona z jego powierzchnią. W rzeczywistości, jest to tylko „płynopodobna” warstwa plazmy zbudowana z neonu, pod którą znajduje się właściwa powierzchnia. Widoczna warstwa składa się z włókien penumbry, sięgających na kilka tysięcy kilometrów w głąb. Widoczna neonowa warstwa plazmy, którą nazywamy fotosferą, oraz cieńsza,… Czytaj dalej Powierzchnia Słońca

Wybuchy słoneczne

Ultrafioletowy obraz długiego na 100 000 km eksplodującego włókna słonecznego (31 sierpnia 2013). Źródło: NASA/SDO/GSFC. 29 stycznia 2014 Intensywność słonecznego pola magnetycznego oraz wiatru słonecznego okresowo zmniejsza się niskich poziomów, lecz mimo to możliwe są eksplozywne zdarzenia. 25 sierpnia 1997, NASA wypuściło satelitę Advenced Composition Explorer (ACE), z misją monitorowania energetycznych jonów przychodzących od Słońca,… Czytaj dalej Wybuchy słoneczne

Dlaczego dolna korona słoneczna jest gorętsza od fotosfery?

Jony dodatnie, będące przyspieszane przez warstwę podwójną ładunku elektrycznego w słonecznej Chromosferze. Góra: energia elektryczna jonów dodatnich. Pośrodku: Siła dozewnętrzna działająca na jony. Na dole: Prędkość wylotowa jonów dodatnich. Wszystkie wykresy podane jako funkcja odległości od centrum Słońca. 17 stycznia 2014 Chaos ruchów Browna odpowiada za wysoką temperaturę, jaką widzimy w koronie słonecznej. Spośród wszystkich… Czytaj dalej Dlaczego dolna korona słoneczna jest gorętsza od fotosfery?

Włączyć płomień!

Błysk słoneczny klasy X1.7, sfotografowany 12 maja 2013 (jasny punkt na lewo) przez NASA Solar Dynamic Obserwatory (SDO). Obraz składa się z dwóch zdjęć – zrobionego w widmie 171 oraz 131 angstromów. Źródło: NASA/SDO/AIA 7 stycznia 2013 Co powoduje, że niektóre gwiazdy gwałtownie zmieniają swoją jasność? Teoria Elektronicznego Słońca głosi, że plamy słoneczne, rozbłyski, anomalne… Czytaj dalej Włączyć płomień!

Elektryczne promienie słoneczne

Ostatnie zdjęcie spokojnego Słońca z satelity Solar Dynamic Observatory (SDO), 25 marca 2013. Þrawa: ESA/NASA 5 września 2013 Słońce nie jest reaktorem fuzyjnym W niedawnym Zdjęciu Dnia wzmiankowano, że plamy słoneczne nie są dobrze poznane przez astronomów. Co więcej, ich dziwaczne pola elektromagnetyczne nie są łatwe od wyjaśnienia przez modele aktywności słonecznej, bazujące na radialną… Czytaj dalej Elektryczne promienie słoneczne