Nowy pogląd na świat Burkharda Heima

Do 2001 r. mieszkał w Niemczech tajemniczy fizyk, który na krótki czas osiągnął sławę w latach 50-tych, ale potem kontynuował pracę w cieniu. Rzadko wykładał na kongresach i to nie przed rokiem 1980, kiedy opublikował swoją pracę w dwóch kompleksowych woluminach. Wiadomość, którą chciał zakomunikować, jest tak trudna do zrozumienia, że jego praca była ledwie przeczytana. A jednak system przez niego opracowany wydaje się oznaczać większą rewolucję niż Einsteina, ponieważ bezpośrednio wpływa na istoty ludzkie i ich osobiste przeznaczenia.

Jeśli poprosisz fizyków o ich opinię o Burkhardzie Heimie, usłyszysz takie osądy, jak „niedopasowany, dziwny samotnik, podejrzany marzyciel, dziwak”, ale także „Nowy Einstein, niemiecki Stephen Hawking, pomysłowy myśliciel, ktoś, kto powinien być nominowany do nagroda Nobla.” Gdzie jest prawda?

Pierwszą rzeczą, którą zauważysz, jest to, że pozytywne opinie zostały wydane przez tych fizyków, którzy osobiście znali Burkharda Heima lub studiowali jego pracę. Natomiast wszystkie krytyczne osądy pochodzą od fizyków, którzy nie znali Heima ani nie zbadali jego pracy.

W latach 80-tych Burkhard Heim twierdził, że znalazł to, co Einstein i jego następcy szukali na próżno aż dotąd: wzór na masę wszystkich cząstek elementarnych i wyjaśnienie ich cech przez dynamiczne struktury geometryczne.

To brzmi niesamowicie, ponieważ nikt nie myśli o fizyku spoza zintegrowanej społęczności akademickiej, który byłby zdolnym do takiego osiągnięcia. Ale wzór masy Heima była już użyty i analizowany przez fizyków w Deutsche Elektronen-Synchrotron (Desy – Niemiecki Electron-Synchrotron) w 1981 r. – z przekonującymi wynikami.

Jednakże, ponieważ nikt nie był w stanie zrozumieć teoretycznych wniosków z formuł bez uprzedniego zapoznania się [z teorią], fizycy z DESY byli oszołomieni, ale milczeli o tej sensacji i oczekiwali wyroku teoretyków strukturalnych i relatywistycznych. Już w 2004 r. rzecznik DESY odpowie na pytanie dziennikarza w następujący sposób:

„Kilka osób, które znają Heima, i niektórzy wiodący naukowcy, doszli do jednoznacznej opinii, że formuła masy jest w każdym razie ogromnym osiągnięciem osobistym, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego przeszkody. Jednak wszyscy uważają, że jest to tak skomplikowane, że nawet bardzo dobrzy teoretycy musieliby zajmować się tą teorią przez co najmniej rok, aby móc ją ocenić.

Nie chodzi o analizę ani obronę wzoru masy, ale obecny tekst daje czytelnikom możliwość wyrobienia własnej opinii na temat Burkharda Heima. W tym celu własne słowa Heima będą cytowane tak często, jak to możliwe. Gdziekolwiek stosuje się pewne terminy techniczne, które są znane tylko fizykom. Takie terminy zostaną skomentowane, aby czytelnik mógł śledzić wyjaśnienia Burkharda Heima.

Teoria, która prowadzi do geometrycznego opisu materii, wydaje się bardzo niezawodna. – Inne teorie, takie jak teoria strun, grawitacja kwantowej pętli lub model standardowy fizyki cząstek, nie może ujawnić niczego o strukturze geometrycznej cząstek podstawowych materii, która została udowodniona w eksperymentach. W ten sposób system Heima okazał się poprawny – dzięki dokonanym pomiarom. Filozoficzne konsekwencje dla nas, ludzi, są ogromne, ponieważ nawet jakościowe aspekty materii, takie jak procesy uczenia się i świadomość, mogą być opisane przez logikę aspektualną, nowo opracowaną przez Heima. Zajmowanie się Heima teorią cząstek elementarnych zmusiło go, z powodu 2 dodatkowych wymiarów, które stały się niezbędne matematycznie i udowodniono, że są czynnikiem organizującym, aby zintegrować cechy w całkowitym opisie światowych wydarzeń w sposób logiczny i formalny. Dlatego musiał opracować bardziej ogólną logikę niż Arystoteles. To jest temat niniejszego tekstu …

Po odkryciu dodatkowych 700 niepublikowanych stron rękopisów z dziedzictwa Heima, ten tekst, będąc już wtedy napisany, został uzupełniony szeregiem cytatów pobranych z tych rękopisów.

PDF-Document do pobrania:
(Darmowa wersja książki 2021 – ISBN 978-3-9820381-2-4)

Illobrand_von_Ludwiger-The_New_Worldview_of_the_Physicist_Burkhard_Heim (po angielsku)

Przetłumaczono z: Burkhard Heim’s new Worldview

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *