Burkhard Heim – Wprowadzenie

Fizyk Burkhard Heim był poważnie upośledzoną osobą (był ślepy, trudny do zrozumienia, bezręki). Dlatego nie mógł pracować w zespole w Instytucie. Niemniej jednak w 1953 r. (po tym, jak opuścił Instytut Maxa Plancka, Goettingen), prywatnie wykonał trudne obliczenia dla Jednolitej Teorii Pola Einsteina i po dziesięcioleciach samotnej pracy spełnił sen Einsteina: kompletny opis geometryczny wszystkich sił i wzory mas wszystkich cząstek elementarnych. Zapropgramowano formułę masy i w 1982 r, przez fizyków w Desy (Deutsches Elektronen Synchrotron), w Hamburgu, wydrukowano spektrum mas. Ta formuła daje wszystkie znane i niektóre nieznane masy cząstek podstawowych i rezonansów na bazie wiedzy o wewnętrznej dynamice struktur geometrycznych, bez wprowadzenia bozonów Higgsa czy metod perturbacyjnych.

Do tej pory ujednolicona teoria polowa Heima musi być uważana za najbardziej udaną, ponieważ w fizyce nie ma lepszych wyników dla właściwości cząstek elementarnych, jako, że wciąż nie sposób ustalić właściwości fizycznych teorii strun. Dlatego powinna być sprawdzona przez specjalistów. Ponieważ wymaga wyjątkowej wiedzy matematycznej, teoria Heim jest dostępna tylko dla kilku teoretyków. Ale wiele wyników tej teorii, które odpowiadają wynikom doświadczeń, naszym zdaniem uzasadnia wszystkie wysiłki związane z poświęceniem jej uwagi – w przeciwieństwie do wielu innych nowoczesnych teoretycznych pomysłów.

Grupa badawcza Teoria-Heima próbowała przyciągnąć uwagę innych fizyków poprzez odpowiednie prezentacje jego dzieł.

Dziś większość fizyków zna Burkharda Heima (poza tymi z końca lat 50. XX wieku). Powodem jest to, że Heim czekał na zbyt długo z opublikacją swojch książek i nie przykładał zbytniej wagi do reprezentacji swoich rękopisów, które są sprostują nowoczesnym standardom. Również wiodący fizycy, z którymi Heim pracował (na przykład profesorzy Pascual Jordan, Hamburg i Richard Becker, Goettingen), całe dekady temu. Grupa badawcza Teoria-Heima została rozwiązana z powodu zaawansowanego wieku swoich członków.

Dlatego żaden fizyk nie wierzy, że naukowiec, który pracował prywatnie, a nie w Instytucie, mógł wykonać tak znaczącą pracę. Nikt nie czyta jego książek i nikt z fizyków cząstek nie dba o formułę masy. Wierzą raczej w poprawność ustalonych standardowych teorii i prób ich potwierdzenia przez eksperymenty z rozpraszaniem, a przynajmniej w celu uzyskania z nich nowych danych, płacąc za to dużo pieniędzy.

Jeśli teoria Heima oiorawnie przewidywałaby tylko wnętrze cząstek elementarnych, wyjaśniałaby geometryczne powody dla wszystkich właściwości cząstek i odpowiedziałaby na podstawowe pytania astrofizyki, byłoby to niezbędne tylko dla fizyków – kolejna ważna teoria wśród szeregu innych. Ale teoria Heima opisuje wizję świata, która ma również ogromne znaczenie dla wszystkich ludzi. Według Heima, widmo masy jest opisywalne tylko w świecie sześciu wymiarów. Dlatego też również my, ludzie, musimy żyć w świecie z trzema wymiarami realnymi i trzema urojonymi. Dwa dodatkowe wymiary nie są – jak w teorii Kalzua-Klein – zwinięte do małych obszarów, ale są one w pełni weryfikowalnymi domenami wartości świata. Ale nie są mierzone przez fizyczne instrumenty i mają charakter informacyjny, ponieważ opisują one aspekty jakościowe (znaczenia) organizacji materialnych. To jest powód, dla którego Heim w ostatnich latach swojego życia rozwinął rozszerzoną logika formalna, w celu opisania zarówno aspektów ilościowych, jak i jakościowych. Dopiero w ten sposób możliwe było sformalizowanie procesów biologicznych i psychologicznych (jak świadomość) w 6-wymiarowym rozmaitości, a zatem również wydarzeń nie-fizycznych. Będzie to miało wyjątkowo daleko idące konsekwencje dla wszystkich dziedzin nauki.

Przetłumaczono z: Introduction to Burkhard Heim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *