Akrecja czy ekspulsja?

Tak zwany dysk protoplanetarny wokół beta Pictoris. @ HST/NASA

14 marca 2014

Mówi się, że dyski protoplanetarne powstają przez akrecję wokół młodych gwiazd.

Niedawne oświadczenie prasowe z National Radio Astronomy Observatory raportuje o możliwości, jakoby wokół gwiazdy beta Pictoris dochodziło do zderzeń komet z dużymi planetami. Gwiazdę otacza chmura tlenku węgla (CO) oraz pyłu, co skłania astronomów do wiary, że są tam źródła grawitacji wystarczające do przyciągania kosmicznych śmieci (komet) oraz miału w pylisty gaz.

Zgodnie z Hipotezą Mgławicową, gdy gwiazda kondensuje się z pierwotnego materiału, pozostały pył i gaz, który nie został przez nią zaabsorbowany, kondensuje się dalej, ale tym razem w planety. Mówi się, że tak powstał nasz układ słoneczny, miliardy lat temu.

Krawędź dysku otaczającego Beta Pictoris okrąża gwiazdę w odległości około 14 miliardów kilometrów. To tam chilijski teleskop Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) odkrył dużą koncentracje tlenku węgla. Ponieważ wg nich światło ultrafioletowe z Beta Pictoris doprowadziłoby do zaniknięcia gazu w „ciągu około stulecia”, pozostało skonkludować, że „coś” musi uzupełniać gaz w protoplanetarnym dysku (proplyd), w przeciwnym razie ten by zniknął. W grawitacyjnym punkcie widzenia współczesnej astronomii prowadzi to do zderzeń i ciepła.

Regiony formacji gwiazd są konwencjonalnie kojarzone ze światłem wysokiej częstotliwości pochodzącym ze stref aktywnych. „Kosmiczne jajka” emanują silnym ultrafioletem. Jednym z najbardziej ikonowych obrazów we współczesnej astronomii są tak zwane „Kolumny Stwarzania„, w mgławicy Orzeł. Aczkolwiek większość proplydów znaleziono w Molekularnym Obłoku Oriona, oraz mgławicy Carina.

Teoria Elektrycznych Gwiazd rozwiązuje wiele zniekształconych opinii, które wyrastają z niezrozumienia roli plazmy i pól elektrycznych w kosmosie. Radialne emanacje z pierścieni wokół Beta Pictoris są raczej rezultatem prądów elektrycznych, niż aktywności kinetycznej (ogranego gazu).

Wyładowania elektryczne w plazmie mogą wytwarzać warstwy podwójne lub arkusze wokół osi prądu. Z jednej strony gromadzą się ładunki dodatnie, a z drugiej ujemne. Tworzy się pomiędzy nimi pole elektryczne, a jeśli prąd będzie dostatecznie silny, powłoka zacznie się jarzyć. Prądy elektryczne płyną wzdłuż arkuszy. W plazmie prąd płynie spiralnie we włóknach. Włókna przyciągają się nawzajem, ale zamiast się łączyć, spiralują wokół siebie stopniowo kurcząc się aż do osiągnięcia trybu łuku elektrycznego.

W ten właśnie sposób tworzą się gwiazdy. Jakkolwiek grawitacja odgrywa pewną małą rolę w gwiezdnej ewolucji, to jest daleko słabsza w porównaniu z polem elektrycznym i naładowanymi cząstkami. Koncentracja CO z Beta Pictoris nie jest rezultatem zderzeń zimnych komet. Jest ona spowodowana powszechnością występowania tlenu i węgla w mgławicach (oraz proplydach). Dyski otaczające gwiazdy nie powstają akrecję grawitacyjną, lecz przez elektromagnetyczne wyrzuty.

W Elektrycznym Wszechświecie należy spodziewać się gazu i pyłu (oraz planet) wokół gwiazd. Gwiazdy „rodzą elektrycznie” ze swoich naładowanych wnętrz. Skoro nie są one zasilane fuzją wodoru, lecz zewnętrznym prądem elektrycznym, to jeżeli gdziekolwiek ma w nich miejsce fuzja, jest to przypuszczalnie w pobliżu powierzchni. Nie ma super ściśniętego, niezwykle gorącego jądra, promieniującego z głębokości tysięcy kilometrów w głębi gwiazdy. Zamiast tego, ciężkie pierwiastki są syntezowane na powierzchni gwiazdy w wyładowaniach plazmowych, po czym zsączaja się do wnętrza gwiazdy jak deszcz metalu.

Z tego samego powodu, jako, że 90% światła z mgławic pochodzi ze zjonizowanego tlenu, nie dziwi fakt, że wokół dużych, jasnych gwiazd, jak Beta Pictoris, znajduje się dużo koncentracji tlenku węgla. Siły elektryczne, działające w gwiazdach, mogą przesunąć ich wewnętrzny, dodatni ładunek. Jeśli do tego dojdzie, ładunki dodatnie będą się odpychać, przyspieszając z wnętrza gwiazdy, co daje w rezultacie dysk wyrzutowy wokół gwiazdy, złożony z jej wewnętrznego materiału.

Stephen Smith

Link do oryginału: https://www.thunderbolts.info/wp/2014/03/13/accretion-or-expulsion/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *