Źródła

Niezbędny przewodnik po Elektrycznym Wszechświecie

Autor / edytor wykonawczy: Bob Johnson

Współautor / edytor zarządzający: Jim Johnson

Większość materiału technicznego Niezbędnego Przewodnika oparte jest na Physics of the Plasma Universe, Anthony’ego L. Peratt’a.

© 2004-2012 thunderbolts.info

Wszelkie dodatkowe komentarze na tej stronie należą do thunderbolts.info / Projekt Pioruny, jeżeli nie zaznaczono inaczej. Niniejszym udziela się pozwolenia na reprodukowanie tych materiałów do użytku niekomercyjnego i za podaniem źródła.

Polityka dozwolonego użytku:

Tłumaczenie w toku

Link do oryginału: http://www.thunderbolts.info/wp/eg-contents/eg-credits/

2 komentarze

  1. Hello, we were just directed to your Website and do appreciate that you are translating our material. I will post your Website on our Website under translations. Hope that is AOK.Susan Schirott, Communication Director, The Thunderbolts Project(TM)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *