Gdzie jest nauka?

Nieporozumienie nr 2: Proponenci Elektrycznego Wszechświata odrzucają prawa fizyki. Odpowiedź: Nauka jest studiowaniem wzorców w naturze, aby odkryć zależności pomiędzy przyczyną i skutkiem. Gdy się one potwierdzą, owe zależności formułuje się w postaci użytecznych prawm rządzących światem naturalnym. Musimy się nauczyć, że nauka bez kontaktu z doświadczeniem jest przedsięwzięciem zmierzającym najpewniej ku błądzeniu po wyimaginowanych… Czytaj dalej Gdzie jest nauka?