Gdzie jest nauka?

Nieporozumienie nr 2: Proponenci Elektrycznego Wszechświata odrzucają prawa fizyki. Odpowiedź: Nauka jest studiowaniem wzorców w naturze, aby odkryć zależności pomiędzy przyczyną i skutkiem. Gdy się one potwierdzą, owe zależności formułuje się w postaci użytecznych prawm rządzących światem naturalnym. Musimy się nauczyć, że nauka bez kontaktu z doświadczeniem jest przedsięwzięciem zmierzającym najpewniej ku błądzeniu po wyimaginowanych… Czytaj dalej Gdzie jest nauka?

W czym problem?

Nieporozumienie nr 1: Nauka jest samokorygująca. Odpowiedź: Na to pytanie prawidłowe są obie odpowiedzi: tak i nie. Nie ma znaczenia, jak żarliwie naukowcy opisywaliby wirtuozerię metody naukowej, pozostaje ona i na zawsze pozostanie systemem ludzkim, zarządzanym przez ludzi. To, czy nauka w praktyce jest samokorygująca, zależy od nieuniknionego czynnika ludzkiego i może powieść się tylko… Czytaj dalej W czym problem?