Błąd w przesunięciu ku czerwieni (NGC 4319 i Mark 205)

NGC 4319. Źródło: STScl (HST)
NGC 4319. Źródło: STScl (HST)

3 października 2002 roku STScI opublikowało w Internecie zdjęcie pary galaktyk NGC 4319 i Markarian 205, wykonane przez HST.

Te dwie galaktyki nie mają ze sobą nic wspólnego. Pierwsza z nich to galaktyka spiralna położona w odległości 80 milionów lś (z = 0,006), druga to kwazar położony w odległości 1100 milionów lś (z = 0,07). Ich przesunięcia ku czerwieni są bardzo różne, a ich widoczna bliskość wynika jedynie z przypadkowego wyrównania w osi patrzenia.

Ale jest problem.

Jednak Halton Arp wskazał na istnienie mostu materii łączącego te dwa obiekty. Ten most materii jest niewidoczny na zdjęciu wykonanym przez HST. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w książce „Seeing Red [ang*]” autorstwa Haltona Arpa – (Apeiron, Montreal – strony 164 i 165).

NGC 4319. Obróbka - B. Lempel
NGC 4319. Obróbka – B. Lempel

Jest to powód, który skłonił nas do przetworzenia tego obrazu. Rezultat jest zgodny z twierdzeniami Halton Arp, most jest tam, i to bardzo wyraźny.

Nie musi to oznaczać, że most ten łączy obiekty. Możliwe, że jest to ramię lub strumień pochodzący z jednej z galaktyk, a te trzy obiekty prezentują to szczególne ułożenie.

Nie można jednak wykluczyć hipotezy o wyrzuceniu kwazara przez galaktykę macierzystą. Dlatego konieczne jest znalezienie wyjaśnienia nietypowego przesunięcia ku czerwieni obserwowanego w Markarian 205.

Z zainteresowaniem będziemy czytać strony internetowe poświęcone kontrowersjom, które rozwinęły się wokół tych galaktyk połączonych mostami materii:

Hubble Heritage Supplemental NGC 4319 and Mrk 205 by Roger Knacke (Penn State Erie)
Hubble Heritage Supplemental NGC 4319 and Mrk 205 by Roger Knacke (Penn State Erie)

Hubble Heritage Supplemental NGC 4319 i Mrk 205 autorstwa Rogera Knacke (Penn State Erie).
Zwróćmy uwagę na bardzo niską jakość obróbki cyfrowej tego zdjęcia.

Źródło: Kopernik Space Images
Źródło: Kopernik Space Images

NGC 4319 i MK 205 – galaktyki w Smoku. Przykład możliwego kontrowersyjnego przesunięcia ku czerwieni kwazara.

NGC 4319. Źródło: William C. Keel
NGC 4319. Źródło: William C. Keel

Galaktyki i Wszechświat – alternatywne podejścia i kontrowersje związane z przesunięciem ku czerwieni (William C. Keel).
Pan William C . Keel wykonał dobrze przetworzony obraz, bardzo podobny do tego, który został wykonany przez naszą opiekę i z podobnym rezultatem.

Zobacz także bardzo dobrze poinformowaną stronę internetową Armenzano (Daniele Carosati) (po włosku). A także stronę internetową Haltona Arpa.

Zwróćmy uwagę na „Katalog niezgodnych zestawień poczerwienienia” napisany przez Haltona Arpa i opublikowany przez Apeiron.

Mrk 205 - tłumienie. Źródło: J. N. Bahcall & all
Mrk 205 – absorpcja. Źródło: J. N. Bahcall & all

Przyjrzyjmy się bliżej argumentacji tych, którzy odrzucają fizyczne połączenie między NGC 4319 i Mrk 205, i spróbujmy udzielić na nie odpowiedzi.

 1. Przesunięcia ku czerwieni są bardzo różne.
  Właśnie to stwierdzenie jest przedmiotem analizy. Dlatego dla Haltona Arpa to stwierdzenie nie może być użyte jako ważny argument i słusznie.
 2. Absorpcja UV światła emitowanego przez Mrk 205 przez halo galaktyki NGC 4319; dowodzi to, że Mrk 205 nie znajduje się wewnątrz halo NGC 4319.
  Nie ma dowodów na to, że Mrk 205 znajduje się „poza” lub „wewnątrz” halo NGC 4319. W obu przypadkach, dla ziemskiego obserwatora, światło Mrk 205 przecina całość lub część tego gazu i dlatego jest tłumione. Ponieważ nie wiemy, w jak bardzo światło jest tłumione, nie jesteśmy w stanie niczego wywnioskować.
  Jedynym sposobem na rozwiązanie tego problemu byłoby powtórzenie, przy tej samej długości fali, tego samego rodzaju pomiaru, który wykonali J.N. Bahcall i in., ale na trzech obiektach: galaktyce NGC 4319, moście materii i kwazarze Mrk 205. Analiza wyników pozwoliła ostatecznie rozstrzygnąć tę polemikę.
  1. Z drugiej strony, znaczący skok absorpcji pomiędzy tymi obiektami zdecydowanie unieważniłby jego twierdzenia.
  2. Podobne tłumienie pokazałoby, że Halton Arp miał rację.
NGC 4319. Źródło: Aladin. Obróbka: B. Lempel
NGC 4319. Źródło: Aladin. Obróbka: B. Lempel

29 czerwca 2009 roku znajomy poinformował nas o istnieniu zdjęcia NGC4319 w bazie danych Aladin. Obraz ten jest gorszej jakości. Rozdzielczość jest słaba i zawiera dużo szumu. Możemy jednak uzyskać z niego wersję kolorową. Jest to wersja kolorowa, którą spieszymy się przetworzyć. Pasmo łączące NGC4319 z Mrk 205 wydaje się wtedy bardzo ostre. Mamy więc potwierdzenie tego pasma z innego zdjęcia.

Wydanie: 05/11/13


Autor: Bernard Lempel ()

Przetłumaczono z pomocą deepl.com z: A Snag in the Red Shift (NGC 4319 & Mark 205)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *