Życie i (zwłaszcza) eksperymenty Ktistiana Birkelanda – 2

Witam. Jak zapowiadałem, tak się stało – tłumaczenie pracy na temat życia i roli eksperymentów wielkiego Norwega we współczesnej nauce jest dostępne poniżej.

Zaznaczam, ze nie jestem bynajmniej profesjonalnym tłumaczem, zatem moje tłumaczenie może zawierać drobne lub grubsze błędy lub jakieś dziwaczne sformułowania. Jeśli ktoś znajdzie ewidentny błąd, byłbym wdzięczny za jego zgłoszenie.

Praca podzielona jest na kilka części. W pierwszej zawarta jest krótka biografia. Druga przedstawia historię kariery naukowej, zdominowanej przez eksperymenty z różnego rodzaju terrellami – małymi modelami Ziemi. Przy uch pomocy Birkeland modelował zależności Ziemia – Słońce nie odwołując się w ogóle do takich zjawisk, jak wiatr słoneczny, lecz traktował cały układ czysto elektrycznie. Trzecia część traktuje o ewolucji jego idei i eksperymentów, od prób wyjaśnienia natury zorzy polarnej, po problemy natury kosmologicznej – pierścienie planetarne, warkocze komet, kształtowanie się układów planetarnych – wszystko w kontekście wyładowań elektrycznych. Część czwarta porównuje jego teorie i pomysły z obserwacjami geofizycznymi, zaś część piąta opowiada o spuściźnie, naznaczonej ignorancją i jawnym zwalczaniem pamięci o jego dokonaniach (co z resztą dotknęło całą naukę o zjawiskach plazmowych).

Pozdrawiam i zapraszam do lektury.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *