Drugi stan kwintesencji

Jeżeli powstrzyma się od ruchu oscylatory z przesunięciem fazy miedzy nimi, spowoduje to deformacje pola falowego i przesunięcie węzłów względem oscylatorów. Il. 107. Im większe przesunięcie fazy, tym większe względne przesunięcie oscylatorów i węzłów. Węzły (dziury potencjału) odsuwają się od oscylatorów, podczas, gdy zmienione pole falowe wywiera siłę, zmuszają oscylatory do powrotu do węzłów. Gdy… Czytaj dalej Drugi stan kwintesencji

Pierwszy stan kwintesencji

Przeanalizujmy kwestię bliżej. Układ nieruchomych w ośrodku, zgodnych w fazie oscylatorów tworzy pole interferencyjne w strefach stabilnej równowagi w których znajdują się oscylatory. Wybierzmy układ dwóch oscylatorów jako przykład. Il. 104. Analogia eksperymentu Bjerkensa. Dwa sferyczne oscylatory (źródła falowe) zwisają na linach spuszczonych z łodzi w basenie. Oscylatory są pod kontrolą operatora, kierującego ich częstotliwością… Czytaj dalej Pierwszy stan kwintesencji

Trzy stany kwintesencji

Wspominaliśmy trzy tryby ruchu w przestrzeni, w których obiekt nie doświadcza wewnętrznego napięcia i nazwaliśmy je trzema stanami kwintesencji. Dla wewnętrznego obserwatora nie będą się one różnić między sobą, będzie mu więc trudno określić, w jakim trybie ruchu znajduje się obiekt. Przyzwyczailiśmy się, że zmiana trybu prędkości ciała manifestuje się w formia reakcji ciała na… Czytaj dalej Trzy stany kwintesencji

Natura siły poruszającej

Wiele powiedziano o ruchu ciał na skutek bezwładności, ale nie wspomniano jeszcze, co sprawia, że taki ruch jest możliwy. A taka przyczyna musi istnieć: inaczej każdy ruch może być traktowany jako niemal cud. W takim przypadku ruch powinien być traktowany nie jak proces fizyczny, ale daną przez Boga tajemnicę. Na przykład, Kartezjusz uważał, że ruch… Czytaj dalej Natura siły poruszającej

Ruch translacyjny

Ruch translacyjny jest jednym z rodzajów ruchu mechanicznego ciał w przestrzeni. Ruch taki może być jednostajny lub przyspieszony. Transfer jest bardziej precyzyjnym pojęciem, zawierającym takie pytania, jak to, co jest transferowane, skąd i dokąd, w czym i względem czego, w jakim rozumieniu i jakim kosztem, jak szybko i jaką drogą. Transfer może być absolutny, czyli… Czytaj dalej Ruch translacyjny

Ruch

Zrozumienie przyczyny ruchu jest zrozumieniem natury! Obecnie wszystkie podstawowe właściwości Natury są definiowane jako wewnętrzne, wrodzone, innymi słowy, procesy, w jakich zachodzą te własności, są uważane za pozostające poza ludzkim zrozumieniem. Dobrym przykładem jest krytyczna sytuacja eteru (1881-2007), która do tej pory nie została rozwiązana w sposób spójny, na skutek czego światłonośny ośrodek został po… Czytaj dalej Ruch

Modelowe spojrzenie na samo-napędzanie molekuł

Ze względu na swoje mikroskopijne rozmiary, nikt jeszcze nie widział struktury molekuły czy atomu. hipotetyczne schematy owych formacji oparte są na pośrednich, otrzymanych instrumentalnie obserwacji, przybliżających zarówno zachowanie, jak i właściwości atomów i molekuł. Jedną z takich właściwości jest samo-napędzanie. Przeanalizujmy owo samo-napędzanie na przykładzie molekuły wody. W normalnych warunkach można by przypuszczać, że kąt… Czytaj dalej Modelowe spojrzenie na samo-napędzanie molekuł

Bezwładność własnością układu

Definicja bezwładności: skłonność ciała do stawiania oporu zewnętrznym siłom, dopóki jego elementy odpowiedzialne za samo-synchronizację nie wejdą w nowy stan synchronizacji. W jaki sposób się to odbywa? W momencie rozpoczęcia ruchu, aktywne elementy ciała przesuwają się względem dziur potencjału, czyli dziury potencjału wloką się za tymi elementami. Bezwładność, lub opór przed zewnętrznymi wpływami, będzie kontynuowana,… Czytaj dalej Bezwładność własnością układu

Właściwości sztucznych ciał sprężystych

Prędkość − zależna od różnicy fazy Jeśli sztuczny obiekt zbudowany jest na gruncie elektromagnetycznym, tzn jego elementy to aktywne rezonatory, prędkość ruchu takiego obiektu będzie zależała od przesunięcia fazy pomiędzy rezonatorami. Obliczmy przesunięcie fazy, potrzebne do nadania obiektowi prędkości, powiedzmy, 1 km/s. Δφ = πV/c = 0,0006° Nie oznacza to, że nasz sztuczny obiekt natychmiast… Czytaj dalej Właściwości sztucznych ciał sprężystych

Falowy model ciała elastycznego

Prosty model i eksperymenty pokazują, że układy falowe mają skłonność do formowania (samo-organizowania) w przestrzeni siatkowej struktury, podobnej do struktury obiektu fizycznego. Do owej samo-organizacji i połączeń pomiędzy źródłami wymagany jest sprężysty ośrodek falowy, jak również oscylujące źródła i występowanie pomiędzy nimi fal stojących. Źródła są w fazie i tworzą model sztucznego ciała sprężystego, zawierającego… Czytaj dalej Falowy model ciała elastycznego