Światła Ziemi

Jarzące się światła nad Jeziorem Tagish w Kolumbii Brytyjskiej, Kanada. @ Jim Conacher.

28 lutego 2014

Uważa się, że świetliste kule ostrzegają przed trzęsieniami ziemi.

Od ponad wieku naoczni świadkowie twierdzą, że w wielu miejscach na świecie można zobaczyć latające kule światła. Zwane m. inn. „piorunami kulistymi”, „kulistą elektrycznością” oraz „obłąkanymi myśliwcami” (ang. foo fighters), są opisywane jako niezwykle jasne, oraz o dziwnym charakterze.

Jeden ze świadków opisał, że Świetlista kula przebyła pokój, przeniknąwszy przez szybę zamkniętego okna, wleciała na metr w głąb pokoju, skręciła o 90 stopni, przeleciała wzdłuż ściany i zanikła w krótkim, głośnym wybuchu. Kula posiadała kolory fioletowo-niebieskie z odcieniem czerwonego. Obserwacja trwała trzy sekundy. Kula nie spowodowała zniszczeń wewnątrz ani na zewnątrz pokoju. Po eksplozji pozostał smród typowy dla wyładowań elektrycznych. Raporty podobnych zjawisk można znaleźć w dziesiątkach innych publikacji.

Oprócz kul światła obserwowano również „kolorowe smugi”, „świecące chmury” oraz „promienne nieba”. Aczkolwiek niekoniecznie wszelkie zjawiska świetlne na niebie muszą być związane z trzęsieniami ziemi, to zgodnie z niedawną publikacją w czasopiśmie Seismological Research Letters, za większość z nich może odpowiadać elektryczność.

Współautor publikacji, dr Friedemann Freund, jest dobrze znany z powiązań z teorią Elektrycznego Wszechświata. W Journal of Scientific Exploration, napisał on o swojej teorii o przewidywaniu trzęsień ziemi. Jego artykuł „Skały, które trzeszczą, iskrzą i świecą: dziwne zjawiska przez trzęsieniem ziemi” opisuje mechanizm, w którym ziemskie światła mogą być produkowane, gdy warstwy skał są ściskane przez ruchy skorupy ziemskiej: …skały ogniowe i metamorficzne, stanowiące główną część ziemskiej litosfery, zawierają nośniki ładunków elektrycznych, przeoczone w przeszłości. Posiadają one niedobór elektronów walencyjnych, tzn. są dodatnimi dziurami. W normalnych warunkach drzemią, ale gdy się „przebudzą”, skały zaczynają iskrzyć i świecić.

Freund szereg lat wcześniej przeprowadzał eksperymenty, które poprowadziły go do sformułowania jego idei. W 2003 wraz ze swoim asystentem obserwowali bloki czerwonego granitu, poddane ciśnieniu 1 500 ton. Gdy ciśnienie się zwiększało, czułe sensory wykrywały emisje promieniowania podczerwonego, a także powstawanie woltażu na powierzchni.

Większość skał działa jak izolator, zapobiegając przepływom ładunków elektrycznych. Aczkolwiek, pod dużym ciśnieniem, mogą one zmienić swoje właściwości i stać się półprzewodnikami. Konkluzje Freunda są takie, że przed trzęsieniem ziemi, ładunki dodatnie (tak zwane braki elektronów w sieci krystalicznej) przesuwają się ku powierzchni ściskanej skały, gdzie rekombinują, uwalniając promieniowanie podczerwone. To również powoduje wzrost napięcia elektrycznego na granitowych blokach.

Wraz z jego badaniami nad przewodnictwem elektrycznym różnych minerałów pod ciśnieniem, wraz ze współpracownikami skolekcjonował dane na temat występowania fenomenów świetlnych oraz ich powiązaniami z trzęsieniami ziemi o magnitudzie 5 lub większej. Dla przykładu, zdjęcie powyżej zostało zrobione kilka godzin przez trzęsieniem ziemi Cross Sound w lipcu 1973.

Jak stoi w ostatniej publikacji, gdy poddać warstwy odpowiednio dużemu naciskowi, uwalniane są ładunki elektryczne. W odpowiednich warunkach atmosferycznych ładunek elektryczny może być widoczny podczas wyładowania do atmosfery. Freund i jego współautorzy proponują, że to właśnie tworzy obserwowane fenomeny. Ponieważ wyładowania są widoczne godziny, a nawet dni przed trzęsieniem ziemi, mogą stanowić ważny krok na drodze do ich przewidywania.

Teoria Elektrycznego Wszechświata również rozważa wyładowania elektryczne poprzez ściśnięte warstwy ziemskiej litosfery. rosnący w ściskanych skałach ładunek może doprowadzić do nagłego rozładowania. A zatem, trzęsienia ziemi można rozpatrywać jako rodzaj podziemnego pioruna. Jeżeli tak jest, to zapewne fale sejsmiczne są grzmotem. W takim przypadku, wydaje się prawdopodobne, że większość energii uwalnianej podczas podczas trzęsienia ziemi nie podchodzi od łamania się i ruchu skał, lecz od uwolnienia energii elektrycznej wewnątrz matrycy skalnej.

Ziemskie światła są ostrzeżeniem, a trzęsienia ziemi skutkiem działania elektryczności, płynącej przez naszą planetę.

Stephen Smith

Link do oryginału: https://www.thunderbolts.info/wp/2014/02/28/earth-lights/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *